Onduidelijke voorwaarden

Begin januari van dit jaar voerde de regering een laatste mogelijkheid in tot de regularisatie van illegale wapens. De wapeneigenaars hebben nog tot 31 december de tijd om een vergunning aan te vragen, hun wapens af te staan, te verkopen of te laten neutraliseren. Ook de laders moeten nu worden aangegeven. Maar de maatregel kent voorlopig weinig succes en dat komt volgens Kamerlid De Groote door de onduidelijke voorwaarden. “Een aangever weet nooit vooraf of hij aan de voorwaarden zal voldoen. Indien niet, riskeert hij vervolging voor illegaal wapenbezit.”

Vergunningsplicht laders

Behalve duidelijkere voorwaarden vraagt Koenraad De Groote een bijsturing voor de laders. “Het Vlaams Vredesinstituut merkte in hun advies op dat laders zonder vuurwapens ongevaarlijk zijn en dat de vergunningsplicht voor bezit van laders niet zinvol is. Bovendien vraagt de vergunningsplicht voor laders extra tijd van overheidsdiensten, tijd die beter kan worden ingezet in de strijd tegen de illegale wapentrafiek. De vergunningsplicht voor laders wordt daarom beter teruggedraaid”, besluit Koenraad De Groote.