Regularisatie illegale wapens flopt

Door Koenraad Degroote op 21 september 2018, over deze onderwerpen: Politie, Justitie, Wapens
pistool

“Met slechts 9.000 aangiften is de regularisatie van niet-vergunde wapens, laders of munitie alles behalve een succes.” Kamerlid Koenraad De Groote vreest dat de doelstelling om illegale wapens boven water te laten komen niet zal worden gehaald. Hij wijt de teleurstellende registratiegraad aan onduidelijke voorwaarden. “Een bijsturing is nodig, zodat iedereen die zijn wapen aangeeft, weet welke gevolgen die aangifte heeft.” Volgens het Vlaams Vredesinstituut zijn er in dit land minstens 200.000 illegale wapens in omloop.

Onduidelijke voorwaarden

Begin januari van dit jaar voerde de regering een laatste mogelijkheid in tot de regularisatie van illegale wapens. De wapeneigenaars hebben nog tot 31 december de tijd om een vergunning aan te vragen, hun wapens af te staan, te verkopen of te laten neutraliseren. Ook de laders moeten nu worden aangegeven. Maar de maatregel kent voorlopig weinig succes en dat komt volgens Kamerlid De Groote door de onduidelijke voorwaarden. “Een aangever weet nooit vooraf of hij aan de voorwaarden zal voldoen. Indien niet, riskeert hij vervolging voor illegaal wapenbezit.”

Vergunningsplicht laders

Behalve duidelijkere voorwaarden vraagt Koenraad De Groote een bijsturing voor de laders. “Het Vlaams Vredesinstituut merkte in hun advies op dat laders zonder vuurwapens ongevaarlijk zijn en dat de vergunningsplicht voor bezit van laders niet zinvol is. Bovendien vraagt de vergunningsplicht voor laders extra tijd van overheidsdiensten, tijd die beter kan worden ingezet in de strijd tegen de illegale wapentrafiek. De vergunningsplicht voor laders wordt daarom beter teruggedraaid”, besluit Koenraad De Groote.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is