"Dat minister van Financiën Van Peteghem en Vooruitvoorzitter Rousseau nu aangeven dat deze maatregel de logica zelve is, wijst op een groot draagvlak voor ons voorstel", geeft Wollants aan. "Als ook de rest van de regering kleur wil bekennen, kan het snel gaan om deze concrete maatregel in praktijk te brengen”, aldus Bert Wollants.

Wollants wijst erop dat zijn partij alvast de hand reikt om dit voorstel over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, verder uit te werken.

"Dit verder laten aanslepen is in niemands belang," besluit het N-VA-Kamerlid. "Ik roep de andere partijen alvast op om hun schouders mee onder deze maatregel te zetten."