Regering-De Croo maakt werken steeds minder interessant

Door Björn Anseeuw op 20 april 2021, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering
Björn Anseeuw

“Het is duidelijk dat de partijen die de plak zwaaien in de federale regering niet mikken op echte jobcreatie maar veeleer op het versterken van uitkeringen.” De sociale partners zijn het eens geworden over de Welvaartsenveloppe Een spaarpotje dat dient om de laagste uitkeringen, vooral de pensioenen, en de vervangingsinkomens welvaartsvast te houden. welvaartsenveloppe : verschillende sociale uitkeringen worden opgetrokken, waaronder de werkloosheidsuitkering. “Die verhogingen komen nog eens bovenop de stijging van de werkloosheidsuitkering die de regering al aankondigde in november”, benadrukt N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw. “Niet werken wordt dus weer wat aantrekkelijker gemaakt. Ondertussen onderneemt de regering niets om de werkloosheidsuitkeringen meer activerend te maken.”

Werkloosheidsuitkeringen blijven stijgen

De sociale partners zijn het eens geworden over de welvaartsenveloppe. Verschillende sociale uitkeringen worden opgetrokken. Daaronder vallen ook de werkloosheidsuitkeringen, die tot 3,5 procent zullen stijgen, afhankelijk van de gezinssituatie. “Deze stijging komt bovenop de indexering en bovenop de stijging van de werkloosheidsuitkering met 4,5 procent tegen 2024 die de regering in november al aankondigde”, benadrukt Björn Anseeuw. “Bovendien zijn het niet alleen de laagste werkloosheidsuitkeringen die zullen stijgen. Ook voor de hoogste werkloosheidsuitkeringen is een extra verhoging van 1,1 procent voorzien.”

Dreigende nieuwe inactiviteitsval

De N-VA waarschuwt voor een nieuwe inactiviteitsval. “De kloof tussen werken en niet-werken wordt weer wat verkleind. Wij vinden dit een betreurenswaardige tendens, want als we onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid betaalbaar willen houden en de economische relance na de coronacrisis willen bespoedigen, moeten we werken net belonen. Maar we stellen vast dat de beslissingen van deze regering en de sociale partners vooral inactiviteit voordeliger maken”, aldus Anseeuw.

Geen activeringsmaatregelen in beleidsplannen

De federale regering onderneemt ondertussen geen stappen om de werkloosheidsuitkeringen meer activerend te maken. “Voorgaande regeringen maakten werk van een verdere uitfasering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, of van een versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. Zelfs de regering-Di Rupo durfde dit aan. Maar naar dergelijke activeringsmaatregelen is het in de beleidsplannen van de regering-De Croo zoeken als naar een naald in een hooiberg.”

Hoewel de regering-De Croo in haar regeerakkoord beloofde om de Werkzaamheidsgraad Stemt overeen met het gedeelte van de bevolking dat werkt binnen de bevolkingsgroep op beroepsactieve leeftijd, bijvoorbeeld de 20- tot 64-jarigen. werkzaamheidsgraad te verhogen richting 80 procent, is het wachten op de eerste concrete maatregel. “Het is duidelijk dat de partijen die de plak zwaaien in deze regering niet mikken op echte jobcreatie maar veeleer op het versterken van uitkeringen”, besluit Anseeuw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is