Omdat ondernemingen vroeger btw betaalden op voedselschenkingen, was het voor hen voordeliger om voedsel weg te gooien in plaats van het te schenken. Die absurde praktijk werd intussen terecht afgeschaft. “Voedselschenkingen worden in de btw-wetgeving niet als een abnormaal of goedgunstig voordeel gezien, maar in de inkomstenbelastingen bestaat deze rechtszekerheid nog niet. Een circulaire bepaalde wel al dat ook in de inkomstenbelastingen deze schenking niet als een abnormaal of goedgunstig voordeel wordt gezien, maar hier was nog geen wettelijke verankering van, wat voor rechtsonzekerheid zorgde. Met ons voorstel zorgen we voor die wettelijke verankering en nemen we dus die rechtsonzekerheid weg”, zegt Van Bossuyt.

Belastingvermindering van 60 procent

Om voedselschenkingen extra aan te moedigen, voorziet het voorstel in de vennootschapsbelasting een belastingvermindering van 60 procent van de nettoboekwaarde van gedoneerde levensmiddelen, met een maximum van 20.000 euro of 5 promille van de omzet indien dit laatste bedrag hoger is.  “Deze fiscale instrumenten stimuleren bedrijven om voedsel te doneren. Hiermee herverdelen we de voedseloverschotten naar wie het nodig heeft en voorkomen we voedselverspilling”, aldus Van Bossuyt.

Voedselhulp

Door de praktische obstakels voor bedrijven weg te werken, wordt het aantrekkelijker om voedsel en noodzakelijke niet-voedingsmiddelen weg te schenken aan hulporganisaties, eerder dan ze te vernietigen. Van Bossuyt: “De voedselbanken slaken een kreet. Ze verdeelden het afgelopen jaar voedsel aan een recordaantal mensen, gemiddeld zo’n 177.238 mensen per maand, en stuiten hiermee op hun limieten. Tegelijk daalden de schenkingen aan de voedselbanken met 11 procent. Ze moesten zelfs voedsel inkopen op de markt doordat de restanten van de voedingssector en warenhuizen niet volstonden.”

Maar 3 procent verspild voedsel naar voedselbank

Op dit moment raakt nog maar 3 procent van de totale hoeveelheid verspild voedsel in België tot bij de voedselbanken, weet Van Bossuyt. “Dit voorstel verlaagt de drempel voor bedrijven in de voedingsindustrie om voedseloverschotten te doneren en zo de voedselbanken te ondersteunen. In Frankrijk bijvoorbeeld, heeft eenzelfde voorstel ertoe bijgedragen dat retailers en producenten nu meer dan de helft van de totale hoeveelheid voedseloverschotten schenken die door de Franse voedselbanken verdeeld worden.” 

Strijd tegen voedselverspilling 

Ongeveer een derde van al het voedsel dat ieder jaar wereldwijd voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, gaat verloren of wordt verspild. In België gaat het om 3,6 miljoen ton voedsel dat in de vuilnisbak belandt, zegt Van Bossuyt. “Voedsel dat voordien werd weggegooid, zal nu geconsumeerd worden. Voedselverspilling heeft een zeer negatieve impact op het milieu. Zo is het verantwoordelijk voor 8 tot 10 procent van de uitstoot van broeikasgassen. In die zin kan ons voorstel ook een bijdrage leveren in onze strijd tegen de klimaatverandering.”