Sinds 2018 kwamen in totaal 102 terrorismeveroordeelden opnieuw vrij nadat ze hun straf hadden uitgezeten. Slechts in 32 van die gevallen werd door een rechter een antiradicaliseringstraject opgestart. “Schokkende cijfers”, vindt Demir. “De aanslagen in 2016 hebben grote wonden geslagen. De littekens ervan tekenen onze samenleving.”

Verplichten bij elke veroordeling

“Een deradicaliseringstraject zal nooit zaligmakend zijn en alle toekomstige risico’s kunnen uitsluiten, maar het zou de logica zelve moeten zijn zodat we dergelijke gruweldaden in de toekomst maximaal kunnen voorkomen.” Zuhal Demir is voorstander om de deradicalisering bij elke veroordeling voor terrorisme te verplichten. 
  
Zuhal Demir kaartte de problematiek daarom nog eens aan bij het college van procureurs-generaal. Ze herinnerde hen aan het team dat in Vlaanderen klaar staat om deradicaliseringstrajecten op te volgen en riep hen op er maximaal gebruik van te maken. Vorig jaar kaartte Demir het probleem van opvolging ook al aan tijdens een overleg met het gevangeniswezen en de magistratuur.