Investeringen en jobs garanderen

De Einsteintelescoop is een ultramodern observatorium van zwaartekrachtsgolven en levert 2 miljard euro aan investeringen op en tot meer dan 1.500 jobs. In de Einsteintelescoop wordt onderzoek gedaan naar de oorsprong van het heelal en zwarte gaten. Om die laatste te kunnen detecteren, is het essentieel dat het observatorium geen ruis opvangt van de activiteiten op aarde. Bij de bouw wordt rekening gehouden met een bufferzone van 7 kilometer zonder windmolens of andere verstorende factoren.

Respect voor mens en natuur

“Het windmolenproject vormde dan ook een bedreiging voor de komst van de Einsteintelescoop naar de Euregio Maas-Rijn. De uitbouw van windturbines op land is onontbeerlijk. Maar met die beslissing dreigen de economie en de welvaart van de Limburgers die rekening te betalen. Daarom ging de Vlaamse overheid in hoger beroep bij de Raad van State. Gelukkig met succes”, aldus Demir.

Respect voor het erfgoed

“In de onmiddellijke nabijheid van het project zijn een aantal belangrijke Vlaamse erfgoedwaarden aanwezig. Denk maar aan het Kasteel Altenbroek, de dorpskern van ’s Gravensvoeren of het beschermd cultuurhistorisch landschap”, zei minister Diependaele, bevoegd voor Onroerend Erfgoed. “Het milieueffectenrapport geeft toe dat het project een onaanvaardbare impact op de Vlaamse beschermingsbesluiten heeft.”

In 2025 beslist Europa in welke regio het project gevestigd zal worden. Momenteel zijn er 2 potentiële regio's. Het Italiaanse eiland Sardinië, of de Euregio.