Tot op vandaag is pulskorvisserij in principe verboden in Europese wateren, experimentele uitzonderingen werden al toegestaan in ons deel van de Noordzee.

Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen is voorzichtig optimistisch: “Pulskorvisserij moet mee de omslag maken naar een duurzamere manier van visserij. Het is een goede zaak wanneer we zo kunnen zorgen voor minder bodembeschadiging, minder brandstofverbruik en minder bijvangst. Er is meer onderzoek nodig, waardoor het vandaag nog te vroeg is om pulskorvisserij volledig toe te laten.”

Europees Parlementslid Sander Loones: “Pulskorvissers kunnen op plaatsen vissen die niet te bereiken zijn voor onze traditionele boomkorvisserij. En we zien daar nu al de gevolgen van. In die gebieden waar vandaag de pulskorvisserij is toegelaten, zoals onze zuidelijke Noordzee, is er een ineenstorting van bepaalde visbestanden.”

Nieuwpoorts gemeenteraadslid Matthias Priem vindt daarom dat de proportionaliteit in het pulskorverhaal zoek is: “De Nederlandse vloot beschikt momenteel over 84 licenties om met de pulskor te vissen. Zo hebben zij een oneerlijk voordeel tegenover onze Vlaamse vissers. Het is goed dat Europa wil inzetten op meer duurzaamheid en innovatie inzake visserij. Maar dan wel door en voor iedereen, en pas wanneer voor- en nadelen voldoende onderzocht zijn.”

Binnenkort volgen onderhandelingen met de lidstaten en met de Europese Commissie. Pas als deze zijn afgerond, worden de nieuwe maatregelen definitief van kracht. De lidstaten van de Europese Unie kantten zich in hun positie echter al eerder tegen het verlengen van vergunningen voor pulskorvisserij.