Björn Anseeuw heeft het paars-groene regeerakkoord goed gelezen. “Daarin staat dat niet zal worden geraakt aan de loonnorm. Dat is ook ontzettend belangrijk want die loonnorm zorgt ervoor dat heel wat jobs uit ons land niet verdwijnen naar onze buurlanden. Als je weet dat er in ons land zowat vier miljoen inactieven zijn op beroepsactieve leeftijd, dat de werkzaamheidsgraad in Wallonië slechts 64 procent bedraagt, dat diezelfde werkzaamheidsgraad in Brussel amper 62 procent bedraagt, dan ziet een blinde dat we ons dat ook niet kunnen veroorloven. Bovendien raken in Vlaanderen heel wat jobs zelfs niet ingevuld. Meer dan ooit moeten we dus meer mensen aan de slag krijgen.”

Het failliet van arbeidsmarktbeleid De Croo

Daarom vroeg Kamerlid Anseeuw aan minister Dermagne of hij kon bevestigen dat er niet zou worden geraakt aan de loonnormwet. “Zijn antwoord was helder en ontluisterend: hij bevestigde helemaal niet en maakte zelfs expliciet een opening om de wet in de toekomst toch aan te passen. Daarmee gooit deze regering niet alleen haar eigen regeerakkoord overboord maar is dat tegelijk het failliet van het arbeidsmarktbeleid van de regering-De Croo.”

Geen enkele activerende maatregel

Trouwens, de voorbije maanden waren op dat vlak ook al allesbehalve veelbelovend. “Elke maatregel die het voorbije jaar werd genomen met betrekking tot de arbeidsmarkt had en heeft een uitgesproken inactiverend karakter en maakt het verschil tussen werken en niet-werken steeds kleiner terwijl we werken net aantrekkelijker moeten maken. Tot op vandaag is de eerste activerende maatregelen van de regering-De Croo nog steeds het best bewaarde geheim van de wetstraat”, besluit Björn Anseeuw.