Als alles goed gaat, dan kan indoor sportinfrastructuur waaronder fitnessecentra en klimzalen opnieuw open vanaf 9 juni. Dan kunnen sporters van alle leeftijden hun indoor activiteiten hervatten, weliswaar met een capaciteitsbeperking van maximaal 50 personen en een reeks veiligheids- en voorzorgsmaatregelen. Vanaf 25 juni volgt een volgende stap: vanaf dan kunnen sporters in groepen van maximaal 100 personen op sportkamp gaan mét overnachting. Dit alles vereist wel dat lokale besturen, uitbaters van sportinfrastructuur en organisatoren van sportkampen een duidelijk beeld hebben van wat kan, wat niet kan en wat moet.

Protocollen, gedragscodes en een uitgebreid draaiboek

Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft nu samen met de brede sportsector protocollen verfijnd zodat lokale besturen, uitbaters en organisatoren een houvast hebben bij de heropstart. Het gaat om een actualisering van de protocollen en gedragscodes die vorig jaar na de eerste coronagolf opgesteld werden. Ook voor organisatoren van sportkampen is er een uitgebreid draaiboek, van eerste voorbereidingen tot nazorg achteraf.

Het aftellen naar 9 juni kan beginnen

“De protocollen bieden een duidelijke basis voor alle inschattingen en beslissingen die gemaakt moeten worden om één ieders sportplezier, maar ook veiligheid te garanderen”, zegt Weyts. “Na een lange sluiting is de sportsector enorm gemotiveerd om leden en klanten opnieuw te verwelkomen in veilige omstandigheden. Het aftellen naar 9 juni kan beginnen.”

De protocollen vindt u terug op www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/