Proefprojecten moeten leesvaardigheid in heel Vlaanderen versterken

Tiener leest boek

“De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de kwaliteit van het lezen.” Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert in 22 projecten ‘Lezen op school’ die volgend schooljaar de leesvaardigheid van zo’n 80.000 kinderen en jongeren versterken. Er worden onder meer boeken aangekocht, uitstappen georganiseerd naar de bib en voorleesactiviteiten opgezet, zegt Weyts.

De leesvaardigheid van onze jongeren gaat achteruit. In het meest recente PISA-onderzoek vallen de Vlaamse leerlingen voor het eerst uit de top-15. Nochtans is goed en graag lezen cruciaal voor de algemene ontwikkeling van jongeren. Zonder goede leesvaardigheden kan er van echt kwalitatief onderwijs geen sprake zijn.

Leesbevordering in de Vlaamse Rand

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert nu ruim 2 euro miljoen in 22 projecten ‘Lezen op school’ die in de loop van volgend schooljaar (2021-2022) de leesvaardigheid van in totaal zo’n 80.000 kinderen en jongeren zullen versterken. Ongeveer 250.000 euro komt uit het Vlaamse Randfonds: middelen waarmee Weyts specifiek inzet op leesbevorderingsprojecten in de Vlaamse Rand. “We bevorderen het lezen in héél Vlaanderen, maar de Vlaamse Rand kampt met extra uitdagingen”, zegt Weyts. “Denk bijvoorbeeld aan de vele anderstalige inwijkelingen.”

Leesgroepjes, klasbibliotheken en voorleessessies

De leesprojecten zijn heel divers en worden in de meeste gevallen georganiseerd door samenwerkingsverbanden tussen scholen, lokale besturen en andere organisaties die ervaring hebben met leesbeleid. Zo koopt vzw ‘de Rand’ boekenpakketten en worden er in de Vlaamse Rand leesgroepjes georganiseerd die begeleid worden door vrijwilligers. Cultuurnetwerk Kempen organiseert onder meer bibbezoeken en ondersteunt de uitbouw van klasbibliotheken. In het Oost-Vlaamse Zele worden voorleessessies door (groot)ouders en auteurslezingen gehouden.

Wetenschap volgt leesprojecten op

Weyts investeert ook ongeveer 235.000 euro in de wetenschappelijke opvolging van de leesprojecten. Wetenschappers volgen de 22 projecten ‘Lezen op School’ van nabij, om na te gaan welke aanpak het beste werkt. Ze zullen de conclusies uit de proefprojecten combineren met inzichten uit de internationale literatuur, om een inspiratiegids te destilleren die in heel Vlaanderen gebruikt kan worden. “We gaan op zoek naar de beste praktijken, die de meeste vooruitgang realiseren bij de leerlingen”, zegt Weyts. “Die inzichten delen we dan met alle scholen.”

Goede leesvaardigheid als basis

“Een goede beheersing van de Nederlandse taal is de basis van alles”, besluit Weyts. “Op goede leesvaardigheden kan je de rest van je leven bouwen. Met de taalstimulerende projecten van ‘Lezen op School’ geven we extra kansen aan kinderen en jongeren in heel Vlaanderen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is