De Proefbank werd in 1888 opgericht om alle vuurwapens in België te testen, te merken en te attesteren. Daar kwamen nadien andere taken bij, zoals de neutralisatie en de vernietiging van wapens.

Wapens én problemen stapelden zich op

Maar in de loop van 130 jaar stapelden zich de problemen op. Een ondoorzichtige beheersstructuur met daarin de burgemeester van Luik én de wapenfabrikanten, geruchten over fraude, problemen met het welzijn van de werknemers en wapendepots die zo lek als een zeef bleken. Op een bepaald moment konden door een staking de griffies van de rechtbanken niet langer bij de Proefbank terecht om verbeurd verklaarde wapens te laten vernietigen, waardoor de wapens zich opstapelden in de oude gerechtsgebouwen.

Eindelijk een échte veiligheidscultuur

“Met de nieuwe wet maken we werk van een échte veiligheidscultuur”, zegt Koenraad Degroote. “De Proefbank wordt een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid die ook in Vlaanderen vestigingen kan openen. De raad van bestuur zal niet langer gedomineerd kunnen worden door de wapenfabrikanten. En een regeringscommissaris zal namens de overheid rechtstreeks toezicht houden op de werking.”