In het verleden toonde het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) zich al erg kritisch voor twee hangende wetsvoorstellen rond de bewijswaarde van dit soort vaststellingen met onbemande camera’s. Het orgaan pleitte er onder meer voor om de Wegverkeerswet aan te passen zodat deze beter zou rijmen met de wettelijke bepalingen over cameragebruik door de politie en gegevensbescherming.

Nog steeds geen wettelijk kader

“Alleen heeft minister Gilkinet nog steeds geen werk gemaakt van zo’n wettelijk kader”, duidt Raskin, “In dit dossier is zowel verkeersveiligheid als privacy van groot belang. Zonder de goedkeuring van het COC, komt die laatste in het gedrang. Ik vraag minister Gilkinet dan ook om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen.”

Het COC startte een onderzoek naar de zaak.