Pol Van Den Driessche: “Meer kansen creëren in de strijd tegen ongelijkheid”

Door Pol Van Den Driessche op 5 april 2017, over deze onderwerpen: Armoede, Gelijke kansen, Personen met een beperking
Pol Van Den Driessche

Tijdens de Algemene Vergadering van de IPU (Interparlementaire Unie) hield Belgisch delegatievoorzitter en senator Pol Van Den Driessche een vurig pleidooi voor meer kansencreatie in de wereldwijde strijd tegen ongelijkheid. “De aanpak van ongelijkheid mag echt niet beperkt blijven tot het wegwerken van de inkomensongelijkheid”, sprak hij. “Een inclusief en mobiliserend beleid is nodig, waarbij we vooral oog moeten hebben voor de kwetsbare groepen in de samenleving, zoals personen met een beperking. Maar helaas ook nog steeds vrouwen”, zo klaagde Van Den Driessche terecht aan. “Zij moeten overal volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij en als gelijken worden behandeld.”

De Belgische IPU-voorzitter begon zijn toespraak niet toevallig met een verwijzing naar de locatie van deze Algemene Vergadering: Bangladesh. Een land dat de voorbije decennia een immense weg aflegde, zoals Van Den Driessche aanstipte: “De extreme armoede daalde van meer dan 44 procent in 1991 naar 13 procent in 2016.” Alleen volgde daarop meteen ook de vaststelling: “Hoewel de armoede in Bangladesh sterk afnam, is de ongelijkheid toegenomen.”

Gelijkekansenbeleid is sleutel tot succes

Die grotere ongelijkheid hoeft echter niet het allerbelangrijkste probleem te zijn, tenzij die een grotere ongelijkheid van kansen betekent. De remedie ligt volgens Van Den Driessche voor de hand: “Het beleid moet zich vooral focussen op het creëren van kansen voor de ontwikkeling van menselijk talent én het geven van stimuli om deze kansen ook effectief te grijpen.” Daarbij mogen we bepaalde kwetsbare groepen niet uit het oog verliezen: “Laat bijvoorbeeld personen met een beperking actief participeren aan de maatschappij, maak deze voor hen makkelijker toegankelijk.” Waarop Van Den Driessche een goede praktijk van bij ons aanhaalt: “Zo hebben we in Vlaanderen goede ervaringen met kinderen met een beperking die toch het recht kregen zich in te schrijven in een gewone school, die zich daartoe aanpaste.”

Ook vrouwen vormen nog steeds een kwetsbare groep, als het op gelijke kansen aankomt. Zelfs in onze eigen westerse samenleving durven hard roepende minderheidsstemmmen de fundamentele gelijkheid van man en vrouw al eens in twijfel trekken. Ook hier is de remedie bekend: “Een vlottere toegang tot het onderwijs, maatregelen die de combinatie werk en gezin verbeteren zoals betere kinderopvang, zorgen mee voor een hogere arbeidsdeelname én emancipatie van vrouwen”, besluit Van Den Driessche.

Aan de Algemene Vergadering van de IPU namen dit jaar zo’n 1400 parlementsleden en afgevaardigden uit 123 landen deel. Pol Van Den Driessche leidde er een zes man sterke Belgische delegatie, onder wie ook zijn collega en Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is