Pleidooi voor modernisering Brusselse kantoormarkt in tijden van telewerk

Door Mathias Vanden Borre op 6 april 2021, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel
Mathias Vanden Borre

Door de coronacrisis zal de behoefte aan kantoorruimte in Brussel de komende vijf jaar afnemen met 22 procent. Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre noemt het van cruciaal belang dat de Brusselse regering snel reageert op de veranderende kantoormarkt. “Vooreerst moet de regering Brussel dringend aantrekkelijk maken om kennis en kapitaal in onze stad te houden en nieuwe investeringen aan te trekken.”

Het behoeft geen betoog dat de coronacrisis een nooit geziene impact heeft op ons sociaal weefsel. Een aspect dat tot op vandaag echter onderbelicht blijft, is de impact op de economische situatie in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Het belang van thuiswerk zorgt ervoor dat ondernemingen hun kantoorruimte substantieel terugschroeven. Dat blijkt uit een bevraging van de Economic Risk Management Group (ERMG).

Bedrijven en Europese instellingen zetten in op telewerk

Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre maakt een belangrijke kanttekening bij die cijfers. “De overheidsinstanties zijn nog niet meegerekend. En die nemen een zeer grote hoeveelheid van de kantoorruimte in Brussel in beslag. Proximus heeft reeds besloten slechts 40 procent van de kantoorruimte te behouden en ook de Europese instellingen maken momenteel hun rekening. De reële impact in Brussel zal dus nog veel groter zijn, want ook overheden decentraliseren en zetten sterk in op telewerk.”

Impact sluiting kantoren laat zich overal voelen

We kunnen geen sociaal paradijs bouwen in een economische woestijn, beklemtoont Vanden Borre. “Het is van cruciaal belang dat de Brusselse regering nu snel reageert op de snel veranderende kantoormarkt om verdere schade aan het Brusselse stadsweefsel te voorkomen. De impact van telewerk en van de sluiting van kantoren is immens voor de grootstedelijke dynamiek en strekt zich uit over verschillende domeinen zoals horeca, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en belastingen. De rechtstreekse impact zal zich het duidelijkst tonen in de Brusselse kantoorwijken, meer bepaald de Noordwijk en de Europese wijk, maar deze schokgolf zal zich over de hele stad laten voelen.”

Brussel aantrekkelijk maken om kennis en kapitaal in de stad te houden

Vanden Borre roept de Brusselse regering op om Brussel aan te passen aan de veranderende realiteit. “Vooreerst moet de regering Brussel dringend aantrekkelijk maken om kennis en kapitaal in onze stad te houden en nieuwe investeringen aan te trekken.”  Bovendien moet de gedeeltelijke reconversie van de Brusselse kantoorwijken twee versnellingen hoger geschakeld worden om de terugval van kantoren op te vangen en een sociaaleconomische backlash te vermijden. Het is nodig om een overleg in te plannen met de grootste werkgevers van het gewest, zoals de Europese Commissie, om de plannen inzake de afbouw van kantoorruimte te bespreken.

Inkomsten uit belasting op kantoorbelasting zullen dalen

Mathias Vanden Borre besluit: “Last but not least moeten we rekening houden met de financiële gevolgen van telewerk. De Brusselse gemeenten ontvingen in 2019 nog ongeveer 77,5 miljoen euro aan inkomsten door de gemeentebelasting op kantooroppervlakte. Dit is momenteel een Kafkaiaans kluwen van verschillende belastingreglementen en aanslagvoeten. Deze inkomsten zullen onvermijdelijk dalen. Het Gewest zou deze kantoorbelastingen moeten centraliseren, uniformiseren en de inkomsten gebruiken om nieuwe economische spelers aan te trekken in het Gewest. Onze fractie zal hierover binnenkort een resolutie in het parlement indienen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is