Pleegzorg nooit zo populair in Vlaanderen als in 2014

Door Lorin Parys op 30 september 2015, over deze onderwerpen: Welzijn, Pleegzorg en adoptie

Vorig jaar openden 4.036 Vlamingen hun huis en hun hart om voor 6.332 kinderen en pleeggasten te zorgen. Dat is een record. “En meteen ook het bewijs dat de media-aandacht en de campagne rond de Week van de Pleegzorg eind vorig jaar hun vruchten hebben afgeworpen”, zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA). Samen met zijn federale N-VA-collega Kristien Van Vaerenbergh blijft hij op de bres staan voor een volwaardig statuut voor pleegouders, om nog meer kinderen een thuis te kunnen geven.

De instroom van kandidaat-pleegouders was eind vorig jaar opmerkelijk groter dan andere jaren: meer dan duizend geïnteresseerden namen deel aan informatiesessies over pleegzorg, vooral tijdens de Week van de Pleegzorg. “Het aantal pleegzorgers steeg dan ook met 13 procent in vergelijking met een jaar eerder. En die instroom heeft zich ook in de eerste maanden van dit jaar doorgezet”, aldus Parys.

In totaal vonden meer dan 6.332 kinderen en pleeggasten een thuis: het op één na hoogste aantal sinds het begin van de registratie in 1998. “We kunnen de facto van een record spreken omdat de vorige recordcijfers uit 2011 een aantal categorieën bevatten die vandaag niet langer onder het nieuwe pleegzorgdecreet vallen”, merkt Parys op. Netto zijn er zo meer dan 300 nieuwe pleegkinderen bijgekomen. “Een van de opvallendste cijfers is de instroom van jonge pleegkinderen tussen nul en drie jaar. Meer dan één op de vijf pleegkinderen behoort tot die leeftijdscategorie. De beslissing om bij uithuisplaatsing steeds pleegzorg als eerste optie te overwegen, lijkt dus haar vruchten af te werpen.” 

Ook jongere kandidaten overtuigen

“Maar de cijfers geven geen inzicht in de wachtlijsten. Gemiddeld wachten zo’n 440 tot 500 kinderen op een pleeggezin”, stelt Parys vast. “Het is dus belangrijk om federaal vooruitgang te maken met het voorstel voor pleegverlof.”

De gemiddelde leeftijd van de pleegzorgers ligt bovendien behoorlijk hoog: meer dan de helft is ouder dan vijftig. “Een mooie vorm van gemeenschapsvorming: oudere mensen zetten zich in voor jongeren die hulp nodig hebben, vaak gaat het om grootouders. Maar ook jongere gezinnen moeten we blijven stimuleren om pleegzorg te overwegen, want de cijfers tonen een lichte vergrijzingstrend. Daar moeten we in volgende campagnes rekening mee houden”, besluit Parys.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is