Peter De Roover reageert op advies Raad van State over pandemiewet

Door Peter De Roover op 15 april 2021, over deze onderwerpen: Politiek, Democratie
Peter De Roover

“De regering heeft geen absolute macht, onze vrijheden zijn niet optioneel en onze grondwet is geen vodje papier.” Kamerfractievoorzitter Peter De Roover reageert op het eerder milde advies van de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State op het voorontwerp van pandemiewet van de paars-groene regering. “Als we één les geleerd hebben het afgelopen jaar, is het misschien wel dat vrijheden heel snel kunnen afgenomen worden, maar slechts aan een slakkengang weer hersteld worden.”

Na een eerste lezing van het advies van de Raad van State op het voorontwerp van de pandemiewet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden stelt Peter De Roover vast dat de Raad van State voorzichtiger blijft dan de gehoorde juridische experten in de Kamer. “De juridische experten hekelden scherp het risico op misbruik dat schuilt in het ontwerp van de pandemiewet en zagen er een schending van de Grondwet in. De Raad van State is er geruster in. In zaken waarbij onze fundamentele grondrechten gemoeid zijn, moeten we altijd kiezen voor de meest voorzichtige aanpak.”

Raad van State herleidt democratische weg tot optie

De Raad van State volgt in zijn advies niet de experts die in hoorzittingen aangaven dat de voorliggende wet een te verregaande machtiging aan de regering betreft, die ook vatbaar is voor onbedoelde interpretatie. Peter De Roover wijst erop dat na het uitroepen van de epidemiologische noodtoestand de regering nog altijd op eigen houtje verregaande maatregelen kan nemen, die fundamentele rechten betreffen en dat zonder tussenkomst van het parlement. De Raad van State stelt nogal ironisch dat niets in de weg staat om een regeling uit te werken met een groter democratisch draagvlak, dus via een wetsbekrachtiging van het parlement. “De Raad van State merkt terecht op dat een meer democratische weg mogelijk is en dat is ook de weg die wij verkiezen, zegt De Roover. “Dat dit slechts als optie wordt vermeld en niet als verplichting, verbaast me alleszins vanuit democratisch oogpunt. Als fractieleider heb ik al meerdere malen aangekaart dat de rol van het parlement in onze democratie meer en meer in het gedrang komt. Met dit advies lopen we het risico dat de slinger nog meer richting de uitvoerende macht doorslaat.”

Gevaar voor misbruik door toekomstige regeringen

“Wie kan zeggen dat we hiermee geen gevaarlijke opening laten voor toekomstige regeringen die deze wet zouden misbruiken?”, vraagt De Roover zich ook af. “Geen pandemiewet is wat ons betreft dan nog beter dan een slechte pandemiewet. Het kan niet de bedoeling zijn dat de wetgevende macht zichzelf definitief buitenspel zet wanneer de regering dat nodig acht.”

Vrijheden kunnen snel afgenomen worden

“Als we één les geleerd hebben het afgelopen jaar, is het misschien wel dat vrijheden heel snel kunnen afgenomen worden, maar slechts aan een slakkengang weer hersteld worden. Dat is sinds oktober allemaal gebaseerd op ministeriële besluiten. Vrijwel alle eminente juristen hebben in de hoorzittingen en ook in de media al meermaals gewezen op de ongrondwettelijke manier van handelen door deze paars-groene regering. Wij kunnen en zullen hiermee nooit akkoord gaan. De regering heeft geen absolute macht, onze vrijheden zijn niet optioneel en onze grondwet is geen vodje papier. Onder het mom van een pandemiewet een feitelijke bijzonderemachtenwet opdringen, daar mag het parlement niet mee akkoord gaan”, besluit Peter De Roover. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is