Peter De Roover: “Minachting voor parlement is geen goede nieuwe politieke cultuur”

Door Peter De Roover op 15 januari 2021, over deze onderwerpen: Politiek
Peter De Roover

“Een nieuw dieptepunt in het reeds zwakke traject inzake politieke vernieuwing van deze regering.” Met verbazing nam fractievoorzitter Peter De Roover kennis van de communicatie van enkele federale ministers waarin zij meedelen dat zij hun beleidsnota’s hebben aangepast aan de opmerkingen van de oppositie. “Alle officiële aanbevelingen op de beleidsnota’s die de oppositiepartijen voorlegden, werden door paars-groen gewoon weggestemd. Bovendien wijzigen deze ministers nu beleidsdocumenten die door hun eigen parlementsleden in de Kamer zijn goedgekeurd.”

Dat deze paars-groene ploeg, ondanks haar eigen beloftes, geen hoge pet op heeft van politieke vernieuwing is tijdens haar eerste 100 dagen meermaals duidelijk geworden. Deze regering telt maar liefst vijftien ministers en vijf staatssecretarissen, die ondersteund worden door in het totaal 838 kabinetsmedewerkers. Groen en Ecolo, die er prat op gaan één Belgische fractie te vormen in de Kamer, bedienen zich nu volgens een confederale logica met twee volledige vicekabinetten. Ook de budgetten voor die kabinetten gingen van 56 naar 68 miljoen euro, ofwel een verhoging met bijna 25 procent.

Zelfverklaarde verbinders

Een andere belofte van de paars-groene regering die tijdens haar eerst 100 dagen sneuvelde, is die van de dialoog met de oppositie. Deze regering van zelfverklaarde verbinders stak tijdens de regeerverklaring de hand uit naar de oppositie om de beleidsnota’s waarmee de verschillende ministers tekst en uitleg geven over hun beleid aan het parlement, aan te vullen. “Onze Kamerleden dienden daarop meer dan 300 aanbevelingen in op verschillende beleidsnota’s. Echter, al onze aanbevelingen werden weggestemd door deze meerderheid, zelfs wanneer die eerdere mededelingen van ministers overnamen,” aldus De Roover.

Goedgekeurde beleidsnota zomaar wijzigen kan niet

“Toen ik deze morgen dus het bericht las dat verschillende ministers van deze regering hun beleidsnota’s hebben aangepast na feedback van het parlement, brak mijn klomp,” vervolgt De Roover. “Niet alleen zijn alle officiële aanbevelingen op de beleidsnota’s weggestemd. De beleidsnota’s zijn ook door de paars-groene meerderheid in het parlement goedgekeurd en kunnen dus niet zomaar achteraf gewijzigd worden door hun respectievelijke ministers.”

Ministers lachen eigen parlementsleden uit

“Deze paars-groene ministers lachen hier het hele parlement, maar in het bijzonder hun eigen Kamerleden uit. Die hebben dus een beleidsverklaring goedgekeurd, hoewel de ministers van plan waren die te wijzigen. Wij gaan de regering dan ook in het parlement bevragen waarom zij ten eerste alle aanbevelingen van de oppositie tijdens de officiële bespreking genegeerd heeft en ten tweede waarom zij officiële documenten die zijn goedgekeurd in het parlement achteraf wijzigt? Deze regering mag toch blijk beginnen geven van meer respect voor de wetgevende macht”, besluit Peter De Roover.

Uiteraard dringt de N-VA-fractie aan op de indiening van de nieuwe teksten in het parlement, al dan niet vergezeld van een nieuwe begrotingstabel. Tot dan hebben alleen de ‘oude’ versies het statuut van door de Kamer(meerderheid) goedgekeurd beleid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is