“In deze zitting hebben we helaas de betrokkene zelf niet gehoord”, klonk het bij Peter De Roover, voorzitter van de N-VA-Kamerfractie. “Een voorstel van onze fractie in de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen om haar te bevragen in de commissie werd eerder al verworpen door de meerderheid.”

Facebookbericht is geen alternatief voor recht op parlementaire controle

Intussen heeft Ihsane Haouach zich via Facebook uitgesproken over de aangelegenheid. “Die uitleg wordt klaarblijkelijk aanvaard door de meerderheidspartijen, maar niet voor de N-VA. Een bericht op Facebook kan voor ons niet in de plaats komen van een degelijk debat met de betrokkene. Met deze ordemotie roepen we de voorzitter van de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen op om nog voor het zomerreces bijeen te komen in commissie en daarin mevrouw Haouach te bevragen teneinde ons parlementair controle recht te verzekeren.”

Vragen over uitspraken van Haouach over positie van moslimvrouwen

Voor de N-VA blijven er ook vragen sluimeren over uitspraken van Haouach in juni 2020 met het European Forum of Muslim Women toen haar werd gevraagd naar de positie van moslimvrouwen in ons land. “We moeten echter vechten en ons verenigen om ze op te eisen. Het nadeel is dat onze gemeenschap helaas achterblijft, we zijn een echte politieke kracht, maar we zijn niet verenigd, er is geen echte lobby. Je hoeft alleen maar te kijken naar de laatste politieke verkiezingen en het aantal moslims dat voor vertegenwoordigers heeft gestemd van politieke partijen die wetten hebben aangenomen die niet in het voordeel zijn van moslims (rituele slachting, sluier, religieklasse,...). We zijn helemaal niet georganiseerd om druk uit te oefenen”, klonk het toen.

Parlement krijgt niet de kans om controlerecht uit te oefenen

Tijdens het actuadebat over Haouach spraken zowel premier De Croo als staatssecretaris Schlitz zich niet uit over die uitspraken, hoewel verschillende sprekers ernaar verwezen. “Het is duidelijk: de enige die het parlement klare wijn kan schenken, is mevrouw Haouach zelf”, aldus De Roover. “We hebben de mening van de regering gehoord, maar niet die van mevrouw Haouach zelf. Aanvaardt zij de maatstaven die premier De Croo haar heeft opgelegd? Neemt zij afstand van haar uitspraken van juni vorig jaar? Niemand die het weet. Het is dan ook spijtig dat de meerderheid de volksvertegenwoordigers niet de kans geeft om het controlerecht volwaardig uit te oefenen.”