Peter De Roover: “De structuur van dit land is kaduuk”

Door Peter De Roover op 16 mei 2019, over deze onderwerpen: Confederalisme, Verkiezingen 2019
Peter De Roover

“De structuur van dit land is kaduuk. Je kan dan herfederaliseren, maar dat is gepruts in de marge. We staan voor een fundamentele keuze: hebben wij twee volwaardige overheden nodig? Wat ons betreft, luidt het antwoord ‘neen’.” Antwerps lijstduwer voor de Kamer Peter De Roover pleitte in een radiodebat over het communautaire voor Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme als oplossing voor de Belgische blokkeringen op federaal niveau.

Moeilijke oefening

De Roover wees op de ver uit elkaar liggende politieke keuzes die de gemiddelde Vlaming en Waal maken. “Als we naar de peilingen kijken, dan zullen we federaal voor een bijzonder moeilijke oefening staan om die twee democratieën met elkaar in één federale meerderheid te verenigen”, zei Peter De Roover.

Bekijk het volledige debat met Peter De Roover.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is