Artikels door of over Zuhal Demir

Door Zuhal Demir op 3 mei 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Klimaat

In opdracht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is een afwegingskader gemaakt om bij waterschaarste de gepaste maatregelen te kunnen nemen. Dat is geen zogenaamd afschakelplan, maar wel een instrument dat beslissingnemers op het terrein toelaat verschillende maatregelen tegenover elkaar af …

Door Zuhal Demir op 2 mei 2021, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Omgevingsvergunning, Investeringen, Leefmilieu, Landbouw

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verspreidt vandaag via een Ministeriële Instructie richtlijnen aan al haar administraties en alle vergunningverlenende overheden om ervoor te zorgen dat belangrijke investeringsprojecten niet in het slop geraken. Dat is nodig om de periode op te vangen tot …

Door Zuhal Demir op 29 april 2021, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir eist dat energiebedrijf Essent al zijn misleidende communicatie over terugverdientijden per onmiddellijk stop zet. “Ik roep de hele sector op om objectieve, correctie informatie te geven aan elke consument.” Intussen lanceert de minister op energiesparen.be …

Door Zuhal Demir op 29 april 2021, over deze onderwerpen: Infrastructuur en openbare werken

Tegen eind 2027 verwacht de Vlaamse Regering een volledige en betrouwbare kijk hebben op de toestand van de riolen. De klemtoon ligt op de leidingen die onder meer door hun ligging en hun leeftijd het grootste risico vormen. “Het is pas door het rioolnetwerk volledig in beeld te brengen, dat …

Door Zuhal Demir op 26 april 2021, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Innovatie, Technologie

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kreeg maandag groen licht van de Vlaamse Regering voor de nieuwe stralingsnormen die een veilige uitrol van 5G mogelijk moeten maken. “Uiteraard mag Vlaanderen als innovatieve regio de 5G-boot niet missen. Onze nieuwe stralingsnormen maken het mogelijk om 5G …

Door Zuhal Demir op 23 april 2021, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Vlaanderen telt duizenden kilometers aan waterleidingen en aansluitingen. In 2019 ging nog steeds 167 miljoen liter water per dag verloren door lekkende leidingen. Dat blijkt uit een doorlichting die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir liet uitvoeren. De kost van het totale waterverlies wordt …