Artikels door of over Zuhal Demir

Door Zuhal Demir op 15 januari 2020, over deze onderwerpen: Justitie

“Huiselijk geweld en partnergeweld zijn geen marginale fenomenen”, zei Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in De Ochtend. Net daarom moeten we de slachtoffers nog beter beschermen. De dader uit het huis zetten is een deel van de oplossing, maar …

Door Zuhal Demir op 8 januari 2020, over deze onderwerpen: Leefmilieu

Door inspanningen van Vlaams minister Zuhal Demir telt Vlaanderen voor het eerst meer dan 21.000 hectare erkend natuurreservaat. Demir werkte op minder dan drie maanden tijd alle nog hangende natuurerkenningsdossiers weg, waardoor 682,5 hectare of het equivalent van ruim duizend voetbalvelden extra …

Door Zuhal Demir op 7 januari 2020, over deze onderwerpen: Investeringen, Leefmilieu

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert ruim vier miljoen euro in projecten die waterschaarste in periodes van droogte kunnen inperken. De zogenaamde ‘proeftuinen droogte’ mikken vooral op het (her)gebruik van water met als doel samen een strategische watervoorraad aan te leggen. De …

Door Zuhal Demir op 24 december 2019, over deze onderwerpen: Omgevingsvergunning

Eigenaars die hun grond in waarde zien dalen omdat die door een ruimtelijk uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt, krijgen hun schade daarvoor beter vergoed. De Vlaamse Regering keurde het voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir goed. Wordt een grond daarentegen meer waard door …

Door Zuhal Demir op 23 december 2019, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Klimaat

Na het Vlaamse Energie- en Klimaatplan en het Nationale Energie- en Klimaatplan kreeg Vlaams minister van Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir van de voltallige Vlaamse Regering groen licht voor de klimaatstrategie 2050. Ambitie: de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met bijna 85 procent …

Door Zuhal Demir op 20 december 2019, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Wonen en werken in Brussel

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt zo’n 930.000 euro vrij voor toegankelijk groen in de Vlaamse Rand. In totaal gaat het om een oppervlakte gelijk aan ruim vijftig voetbalvelden, verspreid over 8 gemeenten. Minister Demir versterkt zo de leefkwaliteit en het groene karakter van de regio …