Artikels door of over Vera Celis

Door Vera Celis op 8 maart 2019, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Veiligheid

“Geweld tegen leraren is onaanvaardbaar, elk geval is er één teveel.” Vlaams Parlementslid Vera Celis trekt aan de alarmbel over de toegenomen agressie in het onderwijs. In 2018 werden 86 gevallen van fysieke agressie geregistreerd, een pak meer dan de 59 registraties een jaar eerder. “Deze cijfers …

Door Vera Celis op 17 december 2018, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies

Het aantal leerkrachten dat blijft lesgeven na de pensioengerechtigde leeftijd, is de laatste drie schooljaren met zestig procent gestegen. Ook zijn er steeds meer leerkrachten die na hun pensionering terugkeren naar de klas: een stijging van bijna vijftig procent. Vlaams Parlementslid Vera Celis …

Door Vera Celis op 10 oktober 2018, over deze onderwerpen: Nederlands leren

“Dankzij de flexibiliteit van het afstandsonderwijs wordt de drempel voor volwassenen om zich bij te scholen veel lager.” Vlaams Parlementslid Vera Celis reageert tevreden op het toegenomen aantal thuiscursisten in het volwassenenonderwijs: één op de vijf volgt een opleiding van thuis uit. “Vooral …

Door Vera Celis op 3 september 2018, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies

Jonge leerkrachten moeten minder lang wachten op hun vaste benoeming. Van de leerkrachten die in het najaar van 2017 vastbenoemd werden, was 57 procent jonger dan 30 jaar. Vlaams Parlementslid Vera Celis reageert tevreden. “Dankzij maatregelen van de Vlaamse Regering waarbij de zogenaamde …

Bijna de helft van de leerkrachten uit het secundair onderwijs verlaat binnen de vijf jaar het onderwijs. In het basisonderwijs blijft het verloop stabiel. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis reageert bezorgd: “De cijfers tonen aan dat we inspanningen moeten leveren om de psychische en …

Door Vera Celis, Koen Daniëls op 29 maart 2018, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies

De hervorming van de lerarenopleiding maakt de leerkrachten sterker in de klas. Er komt een specifiek traject voor zogenaamde zij-instromers. Dat zijn mensen die op latere leeftijd in het onderwijs stappen. “Eén leerkracht beïnvloedt in zijn carrière meer dan duizend jonge Vlamingen. We hebben er …