Artikels door of over Valerie Van Peel

Door Valerie Van Peel op 15 maart 2018, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Gezondheidszorg, Artsen

De ongelijke verdeling van de artsenquota tussen de Belgische landsdelen is definitief van de baan. Het ingangsexamen geneeskunde wordt verplicht in de Franstalige universiteiten. Er komt ook een wettelijke verankering van de verdeling van het aantal RIZIV-nummers, die nodig zijn om als arts aan de …

Door Valerie Van Peel op 20 februari 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Orgaandonatie, Verandering

Voortaan kan je je via je huisarts of thuis met je elektronische identiteitskaart laten registreren als orgaandonor. Tot nu toe was dat enkel mogelijk via het gemeentehuis. De uitgebreide registratiemogelijkheden moeten leiden tot meer donoren en kortere wachtlijsten. Kamerlid Valerie Van Peel …

Door Valerie Van Peel op 14 februari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Armoede, Uitkeringen

Mensen met een leefloon moeten beloond worden wanneer ze werken. Nu riskeren leefloners met een inkomen uit deeltijds werk minder over te houden dan mensen die afhankelijk zijn van OCMW-steun. Kamerlid Valerie Van Peel wil werken financieel aantrekkelijker maken door leefloners die meer werken meer …

Door Valerie Van Peel op 6 februari 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Asbest

Kamerlid Valerie Van Peel wil de werking van het Asbestfonds verbeteren. Ze stelt een vergoeding voor alle slachtoffers voor, een aangepaste verjaringstermijn en het recht voor slachtoffers om te allen tijde een rechtszaak te starten. Ook Kom op tegen Kanker schaart zich achter die principes. “Het …

Door Valerie Van Peel op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Armoede, Uitkeringen, Huren

Daklozen die een woning betrekken hebben één keer in hun leven recht op een zogenaamde installatiepremie van ruim 1.190,27 euro. Daarmee kunnen ze de woning bemeubelen. Momenteel bestaan daar twee verschillende wetgevingen voor: sommigen krijgen een som geld per adres, anderen een som per …

Door Valerie Van Peel op 12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Armoede, Uitkeringen

Dat de laagste uitkeringen deze legislatuur niet tot de Europese armoedegrens zullen worden opgetrokken, wil niet zeggen dat we de handdoek in de ring gooien, schrijft federaal parlementlid Valerie Van Peel. "Deze regering heeft al meer gedaan dan de vorige op het einde van haar legislatuur", zegt …