Artikels door of over Tine van der Vloet

Door Lorin Parys, Tine van der Vloet, Björn Anseeuw op 26 januari 2017, over deze onderwerpen: Welzijn, Minderjarigen, Verandering

Er komt een externe Commissie van toezicht op de gemeenschapsinstellingen en andere jeugdinstellingen die besloten opvang organiseren. Dat hebben de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement beslist. Daarmee komt Vlaanderen tegemoet aan een internationale verplichting. De Commissie wordt …

Door Tine van der Vloet op 19 december 2016, over deze onderwerpen: Personen met een beperking

Vandaag loopt de overgang van minder- naar meerderjarigheid bij personen met een beperking vaak niet van een leien dakje. Terwijl een minderjarige met een beperking nog terechtkan in een internaat of een andere voorziening, moet diezelfde jongere opnieuw ondersteuning zoeken in een …

Door Grete Remen, Tine van der Vloet op 28 november 2016, over deze onderwerpen: Welzijn, Personen met een beperking

"Wie een kind met een beperking heeft, leeft in onzekerheid, al van bij de geboorte", schrijven Grete Remen en Tine Van der Vloet op knack.be. Ze roepen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) op om klare wijn te schenken over de geplande hervorming in de zorg …

Door Caroline Croo, Tine van der Vloet, Peter Persyn op 9 november 2016, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Preventie

De Vlaamse meerderheidspartijen willen preventieve mondzorg als duidelijke gezondheidsdoelstelling opnemen in het Vlaamse beleid. Tandarts en Vlaams Parlementslid Caroline Croo wijst op het belang van een goede mondgezondheid voor de algemene gezondheid, ook op latere leeftijd. Samen met N-VA …

Door Tine van der Vloet op 13 november 2015, over deze onderwerpen: Personen met een beperking

Minderjarigen met een beperking die worden opgevangen in een internaat van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) krijgen op het ogenblik dat ze meerderjarig worden automatisch een persoonsvolgend budget. Minderjarigen die naar één van de 19 internaten van het GO! gaan, …

Door Tine van der Vloet op 20 augustus 2015, over deze onderwerpen: Personen met een beperking

Vorig jaar keurde het Vlaams Parlement onder impuls van de N-VA het decreet Persoonsvolgende Financiering (PVF) goed. Dat moet zorgen voor een systeemverandering in de ondersteuning van personen met een beperking. “Voortaan is het vertrekpunt niet langer het aanbod aan zorg, maar de vraag naar zorg …