Artikels door of over Sofie Joosen

Door Sofie Joosen, Peter Wouters op 17 maart 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Verandering

Op initiatief van de N-VA keurde het Vlaams Parlement een decreetwijziging goed die meer mogelijkheden biedt om aan kerken een nieuwe bestemming te geven als columbarium. “Zo’n herbestemming als bewaarplaats voor urnen kan voortaan ook voor ongebruikte kerken zonder begraafplaats”, legt Vlaams …

Door Jelle Engelbosch, Sabine Vermeulen, Sofie Joosen op 16 november 2016, over deze onderwerpen: Landbouw

In het Vlaams Parlement is een resolutie goedgekeurd met aanbevelingen aan de Vlaamse Regering over schaalverandering en differentiatie in de land- en tuinbouwsector. Daarin wordt de focus gelegd op het creëren van toegevoegde waarde door schaalverandering en nieuwe businessmodellen …

Door Nadia Sminate, Sofie Joosen, Peter Wouters op 19 oktober 2016, over deze onderwerpen: Lokale overheid

Nadia Sminate, Sofie Joosen en Peter Wouters willen dat gemeenten in grote mate zelf kunnen beslissen hoe ze hun begraafplaatsen inrichten. Samen met de andere meerderheidspartijen hebben zij een voorstel van decreet daarvoor ingediend in het Vlaams Parlement, dat intussen ook is goedgekeurd …

Door Sofie Joosen op 25 april 2015, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts plant een eerste jaarlijks overleg met alle schepenen van Dierenwelzijn, om het lokale beleid verder op punt te stellen. “Want ook op lokaal vlak is er nog veel werk aan de winkel om het Dierenwelzijn structureel te verbeteren”, vindt Sofie Joosen, Vlaams …

  •