Artikels door of over Sofie Joosen

Door Sander Loones, Sofie Joosen, Rita Gantois op 16 maart 2018, over deze onderwerpen: Landbouw

Europees Parlementslid Sander Loones, Vlaams Parlementslid Sofie Joosen en Kamerlid Rita Gantois schreven een open brief aan de Vlaamse landbouwers. Die verscheen in De Tijd op 16 maart 2018. Beste landbouwer, U werkt hard om eerlijke, gezonde producten op ons bord te brengen. Daar verdient u …

De Europese Commissie legt plannen op tafel die de lidstaten en regio’s meer vrijheid geven om hun eigen landbouwbeleid te bepalen. Een goede zaak als we willen dat onze landbouwers eerlijk hun boterham kunnen verdienen, volgens de N-VA. Ook het feit dat Europa innovatie en vergroening promoot en …

Door Sander Loones, Sofie Joosen, Rita Gantois op 27 november 2017, over deze onderwerpen: Europees beleid, Landbouw

De Belg ziet jaarlijks tot 700 miljoen euro vertrekken naar buitenlandse boeren. Dat moet beter en anders, stellen Sander Loones, Sofie Joosen en Rita Gantois in De Standaard. Het Europees landbouwbeleid komt van ver. Na de Tweede Wereldoorlog was staatsinterventie in de landbouwsector de norm. In …

Door Sofie Joosen, Peter Wouters op 17 maart 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Verandering

Op initiatief van de N-VA keurde het Vlaams Parlement een decreetwijziging goed die meer mogelijkheden biedt om aan kerken een nieuwe bestemming te geven als columbarium. “Zo’n herbestemming als bewaarplaats voor urnen kan voortaan ook voor ongebruikte kerken zonder begraafplaats”, legt Vlaams …

Door Jelle Engelbosch, Sabine Vermeulen, Sofie Joosen op 16 november 2016, over deze onderwerpen: Landbouw

In het Vlaams Parlement is een resolutie goedgekeurd met aanbevelingen aan de Vlaamse Regering over schaalverandering en differentiatie in de land- en tuinbouwsector. Daarin wordt de focus gelegd op het creëren van toegevoegde waarde door schaalverandering en nieuwe businessmodellen …

Door Nadia Sminate, Sofie Joosen, Peter Wouters op 19 oktober 2016, over deze onderwerpen: Lokale overheid

Nadia Sminate, Sofie Joosen en Peter Wouters willen dat gemeenten in grote mate zelf kunnen beslissen hoe ze hun begraafplaatsen inrichten. Samen met de andere meerderheidspartijen hebben zij een voorstel van decreet daarvoor ingediend in het Vlaams Parlement, dat intussen ook is goedgekeurd …