Artikels door of over Rob Van de Velde

De Vlaamse socialisten slaan de bal volledig mis, wanneer ze stellen dat de belastingdruk voor de gewone man met bijna acht procent is gestegen, sinds deze regering in 2014 aantrad. “Het tegendeel is waar”, zegt Kamerlid Rob Van de Velde. “Door haar maatregelen in zowel de personenbelasting als de …

Door Rob Van de Velde op 22 maart 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscale fraude, Financiën, Justitie

De BBI diende vorig jaar een strafklacht in bij alle parketten van het land en bij het federaal parket over mogelijke witwassing in 61.546 dossiers van fiscale regularisatie. De afgelopen twaalf jaar zou voor meer dan 36 miljard euro aan zwart kapitaal zijn witgewassen, omdat er alleen maar …

Door Rob Van de Velde op 24 januari 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Verandering

In de Kamercommissie Financiën is een wetsvoorstel goedgekeurd waarmee Rob Van de Velde de procedure van de herinneringsbrief aan wanbetalers van een inkomstenbelasting vereenvoudigt. Voortaan zal de fiscus tien dagen na het verstrijken van de wettelijke betaaltermijn van twee maanden een …

“Het begrotingswerk van deze regering wordt staalhard bekritiseerd”, stelt Kamerlid Rob Van de Velde vast. “Maar wat onvoldoende wordt belicht, zijn de bewegingen tussen inkomsten, uitgaven en schulden die zich de laatste acht jaar bij ons hebben voorgedaan.” Om een beter zicht daarop te krijgen, …

Door Rob Van de Velde op 4 december 2016, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën

Kamerlid Rob Van de Velde ging in De Zevende Dag de discussie aan over de tobintaks. Bekijk hier het volledige debat. (12:51) …

Door Rob Van de Velde op 20 november 2016, over deze onderwerpen: Federale begroting

De Europese Commissie heeft vragen bij de Belgische ontwerpbegroting voor 2017. Die zou niet helemaal voldoen aan de Europese begrotingsregels. Kamerlid Rob Van de Velde verdedigt het gevoerde beleid: “Deze regering zorgt net ervoor dat de toekomst wordt voorbereid.” “Het grote juk waarmee we …