Artikels door of over Ralph Packet

Door Ralph Packet, Karl Vanlouwe op 12 december 2018, over deze onderwerpen: Europese handel, Buitenlandse handel

“Voor een open en exportgerichte economie zoals Vlaanderen, opent dit handelsakkoord met Japan nieuwe mogelijkheden. Het is een duw in de rug voor een slagkrachtig handelsbeleid in het voordeel van onze bedrijven en consumenten.” Volgens Europarlementslid Ralph Packet heeft Vlaanderen baat bij het …

Door Ralph Packet op 28 november 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, N-VA

Voormalig Jong N-VA-voorzitter Ralph Packet is sinds woensdag Europarlementslid voor de N-VA. Hij vervangt Sander Loones, die minister van Defensie en Ambtenarenzaken werd in de federale regering. Met zijn 28 jaar is Ralph Packet het jongste Europees parlementslid. Kritische stem Europarlementslid …

Door Ralph Packet op 27 februari 2014, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Migratie, Europese Commissie

Zwitserland kan niet langer deelnemen aan het Erasmusprogramma. Dat besliste de Europese Commissie na een referendum waaruit volgde dat Zwitserland migratie moet beperken. Dat staat echter haaks op het Europese principe van vrij verkeer van personen.  "De manier waarop de Europese Commissie …

Door Ralph Packet op 23 februari 2014, over deze onderwerpen: Drugs, Gezondheidszorg, Preventie, Politiek

Met de resolutie voor de legalisering van cannabis probeert de sp.a zich een cool en hip imago aan te meten. “Cannabisgebruik bij jongeren is een realiteit. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dat als politieke partij moet gaan promoten", zegt Ralph Packet, voorzitter van Jong N-VA.  "In dit debat …

Door Ralph Packet op 27 november 2013, over deze onderwerpen: Staatsschuld

Op donderdag 28 november voert Jong N-VA actie tegen de doorschuifpolitiek van Di Rupo I. De jongeren geven de factuur van de gigantische staatsschuld terug aan wie ze laat toenemen: de regering.  Jong N-VA-voorzitter Ralph Packet: "De schulden van vandaag zijn de belastingen van morgen. De lasten …

Door Ralph Packet op 5 november 2013, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Hoger onderwijs

Tijdens de jongste zitting van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement bepleitte Open Vld een verhoging van het inschrijvingsgeld voor hogere studies van 600 naar 800 euro. Voor de gewone middenklasse die niet in aanmerking komt voor een studietoelage, zou dit een enorme lastenverhoging …