Artikels door of over Peter Wouters

Door Peter Wouters op 27 juni 2018, over deze onderwerpen: Welzijn, Minderjarigen

De commissie Grensoverschrijdend Gedrag van het Vlaams Parlement keurde twaalf ambitieuze aanbevelingen goed die grensoverschrijdend gedrag moeten voorkomen. Er komt bovendien een erkennings- en bemiddelingscommissie voor historisch misbruik. Het huidige beleid krijgt ook een verankering in de …

Op vraag van de N-VA zal het Vlaams Parlement ook grensoverschrijdend gedrag buiten de sportwereld onder de loep nemen. Het werkveld van de bijzondere commissie die in juni – na verhalen van misbruik in de judowereld – het licht zag, wordt daarmee helemaal opengetrokken. Ten laatste volgende zomer …

Door Peter Wouters op 26 september 2017, over deze onderwerpen: Minderjarigen, Sport

De Vlaamse sportwereld moet ontegensprekelijk meer oog en oor hebben voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een reeks getuigenissen heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt. Maar we creëren geen veilig sportklimaat door bijkomende, logge administratieve structuren op poten te zetten. Veel …

Door Peter Wouters op 22 juni 2017, over deze onderwerpen: Welzijn, Minderjarigen, Sport

Na de getuigenissen in de media over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de judowereld, werd in het Vlaams Parlement een bijzondere commissie opgericht om de kwestie verder uit te spitten en maatregelen voor te stellen. De samenstelling van die commissie is intussen officieel goedgekeurd: ze zal …

De N-VA steunt het voorstel om een ad-hoccommissie op te richten naar aanleiding van de recente getuigenissen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de judowereld. “De beleidsdomeinen Jeugd, Sport en Cultuur zitten al in één commissie”, verklaart Vlaams Parlementslid Peter Wouters. “Maar via …

Door Sofie Joosen, Peter Wouters op 17 maart 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Verandering

Op initiatief van de N-VA keurde het Vlaams Parlement een decreetwijziging goed die meer mogelijkheden biedt om aan kerken een nieuwe bestemming te geven als columbarium. “Zo’n herbestemming als bewaarplaats voor urnen kan voortaan ook voor ongebruikte kerken zonder begraafplaats”, legt Vlaams …