Artikels door of over Peter Dedecker

Door Peter Dedecker op 6 juni 2017, over deze onderwerpen: Belfius en Dexia, ACW-schandaal

Peter Wouters is tijdens de algemene ledenvergadering van Beweging.net verkozen tot nieuwe voorzitter. Een reactie van Kamerlid Peter Dedecker op demorgen.be. Beste mijnheer Wouters, Of mag ik Peter zeggen? U werd afgelopen week de nieuwe voorzitter van Beweging.net, het voormalige ACW. Ik wist …

Dankzij de maatregelen van de federale regering kent de begroting voor het eerst sinds lang enkele meevallers. Dat benadrukte het Rekenhof tijdens hoorzittingen in de Kamer. N-VA-Kamerlid Peter Dedecker reageert tevreden: “Onlangs verwees Karin Temmerman (sp.a) de helft van de beleidsmaatregelen …

Door Annick De Ridder, Peter Dedecker op 28 februari 2017, over deze onderwerpen: Het middenveld, Financiën, Verkeersveiligheid, De Lijn, Verandering

De vakbonden bij De Lijn betalen herhaalde verkeersboetes nog steeds terug aan hun leden. “Dit is het bewijs dat sommige vakbonden echt niet wakker liggen van verkeersveiligheid”, stelde Vlaams Parlementslid Annick De Ridder eerder, toen ze deze praktijken aan het licht bracht. Op vraag van …

Door Peter Dedecker op 10 februari 2017, over deze onderwerpen: Economie, Verandering

De aanbevelingen in het Jaarverslag van de Nationale Bank van België (NBB) lezen bijna als het N-VA-programma. Zo pleit de NBB voor verdere broodnodige besparingen vanuit een visie op lange termijn, om onze overheid functioneel en competitief te houden. “Belangrijk is om de vrijgekomen budgettaire …

Door Peter Dedecker op 20 januari 2017, over deze onderwerpen: Belastingen, Innovatie, Technologie

De vervanging van het fiscale voordeel voor inkomsten uit octrooien door een algemeen voordeel voor innovatie zorgt niet enkel voor een eerlijkere toepassing van de bedrijfsbelasting, maar is ook een serieuze stap vooruit voor de bloeiende innovatieve Vlaamse ICT-sector. Kamerlid Peter Dedecker, …

Door Peter Dedecker op 22 december 2016, over deze onderwerpen: ACW-schandaal, Financiën

"Kicking the can down the road: aan dat spelletje komt beetje bij beetje een einde. Nadat de Raad van State de zaak doorschoof naar het Grondwettelijk Hof en dat Hof op zijn beurt doorverwees naar het Europees Hof van Justitie, heeft dat laatste eindelijk een definitieve uitspraak gedaan in de Arco …