Artikels door of over Peter De Roover

Door Peter De Roover op 17 april 2020, over deze onderwerpen: Werken, Welzijn, Coronacrisis

“Pleiten voor een economische heropstart is niet tegengesteld aan een gezondheidsbeleid.” N-VA-fractievoorzitter in de Kamer Peter De Roover pleitte in De Ochtend op Radio 1 voor een veilige economische heropstart. “Kiezen we voor de economie of kiezen we voor de gezondheid? Dat is de afgelopen …

Door Peter De Roover op 19 maart 2020, over deze onderwerpen: Politiek, Democratie, Coronacrisis

“Er is reden om te vermoeden dat er een andere agenda speelt.” Kamerfractievoorzitter Peter De Roover uitte in De Ochtend zijn twijfels bij de noodzaak aan een vertrouwensstemming voor Wilmès. “Op het ogenblik dat corona woedt, is het vreemd om in het parlement samen te komen om over iets te …

Door Theo Francken, Darya Safai, Assita Kanko, Peter De Roover op 3 maart 2020, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Europees beleid, Turkije

De N-VA vraagt dat België steun verleent aan Griekenland om de migratiedruk meester te blijven. Tienduizenden mensen proberen momenteel om vanuit Turkije illegaal Europa binnen te dringen. De Griekse grenswachten doen alles wat ze kunnen om dat tegen te gaan. Tegelijk vragen Theo Francken, Darya …

Door Peter De Roover op 26 februari 2020, over deze onderwerpen: Syrië, Justitie

De dwangsomrechter heeft beslist dat de Belgische staat geen dwangsommen moet betalen aan de IS-strijders. De rechter was van oordeel dat de IS-ouders hun kinderen misbruiken om zelf gerepatrieerd te worden. “Ik ben verheugd dat de rechter alvast op dat cruciaal punt dezelfde lezing heeft als wij …

Door Peter De Roover, Marius Meremans op 22 januari 2020, over deze onderwerpen: Democratie, Cultuur

“Het is niet meer te rijmen dat het federaal parlement zich uitspreekt over de bevoegdheden van de deelstaten”, stelt de N-VA bij de zogenaamde ideologische alarmbelprocedure. Die procedure werd in november ingeroepen door linkse oppositiepartijen in het Vlaams Parlement na een voorstel om socio …

Door Peter De Roover op 9 januari 2020, over deze onderwerpen: Democratie

Kamerfractievoorzitter Peter De Roover noemt het “goed nieuws” dat in de nieuwe informateursnota al iets meer rekening wordt gehouden met “de politieke realiteit in Vlaanderen”. “Enthousiasme is een bijzonder sterk woord”, zegt De Roover in De Ochtend, “maar wat op tafel ligt, wijkt af van de nota …