Artikels door of over Peter De Roover

Door Peter De Roover op 26 februari 2021, over deze onderwerpen: Democratie, Coronacrisis

“Hoe ver zal deze regering gaan om rol van parlement terug te schroeven?” Kamerfractievoorzitter Peter De Roover ziet met het voorontwerp van pandemiewet dat de federale regering opstelde, zijn vrees bewaarheid worden. Een hoogdringende behandeling van het N-VA-voorstel voor een crisiswet werd door …

Door Peter De Roover op 23 februari 2021, over deze onderwerpen: Democratie, Coronacrisis

Vandaag legt N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover een wetsvoorstel neer tot vaststelling van een crisistoestand tijdens dewelke maatregelen om die crisis het hoofd te bieden versneld door het parlement worden behandeld. Dat moet vermijden dat het parlement bij crisistoestanden, zoals een pandemie …

Door Peter De Roover op 18 februari 2021, over deze onderwerpen: Democratie, Coronacrisis

De N-VA-Kamerfractie komt met een eigen voorstel voor pandemiewet. Het uitgangspunt is dat tijdens een ‘bijzondere noodsituatie’ het federale parlement iedere maatregel die een impact heeft op de rechten van burgers, moet goedkeuren. “Dat de regering fundamentele vrijheden inperkt met een …

Door Peter De Roover op 7 februari 2021, over deze onderwerpen: Democratie, Coronacrisis

Fractievoorzitter in de Kamer Peter De Roover debatteerde zondag in De Zevende Dag over het uitblijven van de pandemiewet. De Roover legde de vinger op de zere wonde waarom die wet er maar niet komt. “Ik merk vandaag: de federale regering zegt al twee maanden aan een pandemiewet te werken, maar we …

Door Darya Safai, Peter De Roover op 5 februari 2021, over deze onderwerpen: Diplomatie

De zware veroordeling van een Iraanse diplomaat voor een verijdelde terreuraanslag is een krachtig signaal, maar nu moet ook de politiek haar werk doen, vinden N-VA-Kamerleden Peter De Roover en Darya Safai. “De rechter sprak zich enkel uit over de rol van de uitvoerders, maar niet over de …

Door Peter De Roover op 5 februari 2021, over deze onderwerpen: Democratie, Coronacrisis

De beloofde pandemiewet van de paars-groene federale regering blijft maar op zich laten wachten. Fractievoorzitter in de Kamer Peter De Roover ondervroeg de regering over de aangekondigde pandemiewet. Hij eist dat het wetsontwerp ten laatste op 15 februari ingediend wordt in de Kamer. “Dat de …