Artikels door of over Matthias Storme

Door Matthias Storme op 1 juli 2019, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2019, N-VA

De voorbije weken, zowel voor als na de verkiezingen, mochten  “wij” - nationalisten, flaminganten, conservatieven van onderling toch wel diverse pluimage - weer genieten van een vloed aan zwartmakerij, gaande van kreetjes op twitter tot op het eerste gezicht ernstig ogende opiniestukken. De …

Door Matthias Storme op 1 maart 2019, over deze onderwerpen: N-VA

Het is bon ton om te beweren dat de strijd voor taalwetgeving niet meer actueel is, omdat enerzijds al wat de Nederlandstaligen in dat opzicht nodig hebben intussen al vele jaren is gerealiseerd, en anderzijds het Nederlands sterk genoeg zou staan om geen taalwetgeving nodig te hebben. Minstens het …

Door Matthias Storme op 26 december 2018, over deze onderwerpen: Democratie

Reeds vele jaren stijgt in ons land zoals in vele anderen Europese landen het ongenoegen over de in bepaalde opzichten steeds verdergaande inperking van de bevoegdheid van de parlementaire democratie door uitspraken van internationale of nationale rechtscolleges. Enerzijds is het vanzelfsprekend …

Door Matthias Storme op 26 februari 2018, over deze onderwerpen: Politiek

In de loop van de voorbije decennia vonden er in het recht van alle Europese landen grondige wijzigingen plaats door de invoering van dwingende regels ter bescherming van zogenaamd zwakkere categorieën van personen. De belangrijkste voorbeelden zijn het arbeidsrecht, waarin de werknemer beschermd …

Door Matthias Storme op 30 oktober 2017, over deze onderwerpen: Democratie, Regio's in Europa

In de Catalaanse ‘crisis’ heb ik als jurist veel onzin gelezen naast hier en daar lucide analyses. Vaak draaien die rond de vraag wat de kracht en plaats is van een grondwet (en met name van de Spaanse Grondwet) in de beoordeling van die crisis. Het zijn daarbij overigens vooral mensen die niet …

Door Matthias Storme op 28 april 2016, over deze onderwerpen: Gelijke kansen

Recent werden de Buffalo-supporters en met hen eigenlijk alle Vlamingen geconfronteerd met een van de jongste rages van politieke correctheid die uit Amerika overwaait: een aanval op de zogenaamde culturele toe-eigening van elementen uit andere culturen. Een Amerikaanse dame die afstamt van een …