Artikels door of over Mark Demesmaeker

Door Mark Demesmaeker op 3 december 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Mobiliteit

De commissie Transport van het Europees Parlement zet het licht op groen voor één Europees tolsysteem. Autobestuurders zullen de verschillende lidstaten kunnen doorkruisen met één contract en één tolsysteem. Daarnaast wordt de uitwisseling van informatie over overtredingen op tolwegen efficiënter …

Door Mark Demesmaeker, Peter Luykx, Jan Van Esbroeck op 27 november 2018, over deze onderwerpen: Regio's in Europa, Europees Parlement

Deze week zat de N-VA op de eerste rij bij de oprichting van het EU-Catalonia Dialogue Platform. Het platform verzamelt Catalaansgezinde parlementaire vriendschapsgroepen uit onder meer Schotland, Denemarken Zwitserland en dus ook Vlaanderen. Die vriendschapsgroepen zijn een uiting van de …

“Zeggen dat de dienstverlening op het spoor veel beter kan, is een open deur intrappen.” Europees Parlementsleden Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker en Helga Stevens noemen het Europees rapport over de dienstverlening voor treinreizigers een stap in de goede richting. Volgens het rapport …

Door Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Anneleen Van Bossuyt op 14 november 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid

“Altijd maar meer belastinggeld aan onze burgers vragen. Aan dat liedje komt maar geen einde in het Europees Parlement.” Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt vat de frustratie van de N-VA-fractie samen over de Europese meerjarenbegroting 2021-2027. Het Europees Parlement wil meer dan 1.300 …

Door Mark Demesmaeker op 14 november 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Leefmilieu

“Onze burgers hebben recht op propere lucht.” Europees Parlementslid Mark Demesmaeker reageert tevreden op de ambitieuze vergroening van de vrachtwagens die het Europees Parlement woensdag stemde. Tegen 2025 moeten nieuwe vrachtwagens 20 procent minder CO2 uitstoten, in 2030 moet dat 35 procent …

Door Mark Demesmaeker op 11 november 2018, over deze onderwerpen: Regio's in Europa

Zal de binnen-Ierse grens een échte buitengrens worden, of niet? Europees Parlementslid Mark Demesmaeker vraagt het zich op doorbraak.be. Terwijl het brexit-overleg een cruciale fase ingaat, knaagt in Ierland de onzekerheid over de eigen toekomst als nooit eerder. In een opmerkelijke open brief …