Artikels door of over Marius Meremans

Door Marius Meremans op 4 juli 2017, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst

"Vlaanderen beschikt duidelijk over een rijk en gediversifieerd cultuuraanbod. Het weghalen van overheidssubsidie én alleen nog maar vertrouwen op de goodwill van private sponsors is een regelrechte verarming van wat Vlaanderen betekent in binnen- en buitenland", schrijft Marius Meremans op Knack …

Door Marius Meremans op 10 juni 2017, over deze onderwerpen: Het middenveld

Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) reageert op knack.be op een opiniestuk van Bart Caron (Groen). Afgelopen week stemde het Vlaams Parlement over een nieuw ontwerp van decreet 'sociaal-cultureel werk'. Dat decreet regelt de subsidiëring en erkenning van heel wat verenigingen van het …

Door Marius Meremans op 14 mei 2017, over deze onderwerpen: Politiek, Jeugd

Enkele Vlaamse partijen pleiten voor stemrecht voor jongeren vanaf zestien jaar. De N-VA steunt dat voorstel niet. In De Zevende Dag gaf Vlaams Parlementslid Marius Meremans duidelijk aan waarom dit geen goed idee is. Bekijk het debat hier. (11:48) …

Door Marius Meremans op 5 mei 2017, over deze onderwerpen: Cultuur

Femma, KWB, de Vlaamse Volksbeweging, Wakkere Burger, Vredesactie, Vormingplus en heel wat andere sociaal-culturele organisaties moeten binnenkort binnen een nieuw decretaal kader werken. De Vlaamse Regering keurde het ontwerpdecreet goed dat de criteria voor erkenning en subsidiëring van het …

Door Marius Meremans, Miranda Van Eetvelde op 19 april 2017, over deze onderwerpen: Welzijn, Jeugd, Cultuur

De hulplijn 1712, het nummer dat je belt bij vragen over geweld, kreeg vorig jaar 2,35 procent minder oproepen te verwerken dan in 2015. Bij die oproepen waren wel bijna 6 procent meer personen betrokken. “De registratie en rapportage door het meldpunt stellen ons echter niet in staat om een goed …

Door Marius Meremans, Miranda Van Eetvelde op 7 maart 2017, over deze onderwerpen: Werken, Activering

Miranda Van Eetvelde en Marius Meremans zien geen meerwaarde in een vernieuwde burger- of gemeenschapsdienst zoals onder meer Peter Van Rompuy (CD&V) voorstelt. Dat schrijven ze in een opiniestuk in Knack (knack.be - 7/03/2017). Toen de verplichte legerdienst gelukkig werd afgeschaft, kregen …