Artikels door of over Maaike De Vreese

Door Christoph D'Haese, Theo Francken, Maaike De Vreese op 7 juni 2020, over deze onderwerpen: Inburgering

“Wij zien het krijgen van de nationaliteit dan ook als het sluitstuk van een geslaagd integratieproces.” Kamerlid Christophe D’Haese dient samen met Theo Francken een wetsvoorstel in om een burgerschapstest in te voeren in het Wetboek Belgische nationaliteit. Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese …

Door Maaike De Vreese op 4 juni 2020, over deze onderwerpen: Migratie, Veiligheid

“De schade aan de afsluitingshekkens toont aan dat transmigratie een prangend probleem is en blijft in Vlaanderen.” Op meerdere Vlaamse snelwegparkings beschadigden transmigranten de afsluitingshekkens. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese. “Deze schade …

Door Maaike De Vreese op 8 april 2020, over deze onderwerpen: Inburgering, Coronacrisis

Het aantal afgesloten inburgeringscontracten in Vlaanderen stijgt. Dat blijkt uit de cijfers voor 2019 die Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese opvroeg bij bevoegd minister Bart Somers. “De stijging is een goede zaak. Het zou nog beter zijn dat we naast de verplichte inburgeraars ook …

Door Maaike De Vreese op 9 maart 2020, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Minderjarigen

“Wij zeggen niet per se neen tegen de vraag tot opname van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, maar dat moet wel gebeuren onder strikte voorwaarden.” Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese wil een grondige screening van minderjarige vluchtelingen en betere opvang in Griekenland.  Aangepast …

Door Maaike De Vreese op 19 februari 2020, over deze onderwerpen: Migratie

Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese pleit voor een ‘fast track’-procedure voor hooggeschoolde werknemers uit het buitenland. De huidige procedure is te traag en bedreigt Vlaanderens concurrentiële positie, meent De Vreese. “We mogen de internationale war for talent niet verliezen.” 10.000 …

Door Annabel Tavernier, Maaike De Vreese op 12 november 2019, over deze onderwerpen: Inburgering, Wonen en werken in Brussel

Het Vlaams inburgeringsbeleid is een kwaliteitslabel. In Brussel ontbreekt een succesvolle toepassing hiervan. De Brusselse structuur is zeer complex. Naast de Vlaamse Gemeenschap zijn er voor inburgering immers nog andere beleidsmakers in het veld aanwezig: de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) …