Artikels door of over Koen Daniëls

Door Koen Daniëls op 21 november 2018, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Verandering

“We willen het maximum uit elke leerling halen.” Vlaams Parlementslid Koen Daniëls reageert tevreden op de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het Vlaams secundair onderwijs. “We mikken hoog met deze eindtermen, met onder meer ambitieuze minimumdoelen en aandacht voor basisgeletterdheid. En …

“Leerlingen moeten terecht kunnen op de plaats waar ze de beste ondersteuning krijgen, waar de expertise continu aanwezig is.” Vlaams Parlementslid Kathleen Krekels en haar collega Koen Daniëls reageren tevreden op de vaststelling dat opnieuw meer leerlingen naar het buitengewoon onderwijs gaan …

Waar moet het heen met het Vlaamse onderwijs? De afgelopen regeerperiode is de discussie nooit echt verstomd. Begrijpelijk, want onze grijze massa is Vlaanderens voornaamste grondstof. Onderwijs is daarmee een van de belangrijkste Vlaamse bevoegdheden. In het septembernummer van het Nieuw-Vlaams …

“We mogen niet doemdenken over ons onderwijs, maar we moeten wel opletten dat we niet genoegzaam alles relativeren.” Vlaams Parlementslid Koen Daniëls pleitte in een gesprek met Radio 1 voor meer aandacht voor algemene kennis in het Vlaams onderwijs. In dat gesprek brak hij een lans voor meer …

Door Koen Daniëls op 13 juli 2018, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Secundair onderwijs

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls is tevreden met de nieuwe eindtermen die de Vlaamse Regering goedkeurde. Daniëls: “De nieuwe eindtermen zullen ons onderwijs opnieuw versterken. Ze zijn in elk geval duidelijk, ambitieus en mét de klemtoon op kennis. Een eindterm is niet langer één zwevend hol …

Door Koen Daniëls op 7 juni 2018, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Levensbeschouwelijke tekenen

Als ouders daarvoor hun toestemming geven, kunnen leerlingen gewettigd afwezig blijven van school op religieuze feestdagen. Uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Koen Daniëls blijkt echter dat die - grondwettelijk verankerde - regel de deur openzet voor misbruik. In de praktijk is er …