Artikels door of over Koen Daniëls

De Vlaamse Regering keurde vrijdag op voorstel van minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een opvolger van het “Vlaams actieplan ter bestrijding van gewelddadige radicalisering” goed. “Met nieuwe acties en maatregelen verdiept en versterkt …

De coronapandemie stelt het Vlaamse onderwijs voor grote uitdagingen. Eén daarvan is de leerachterstand die schoolgaande kinderen en jongeren hebben opgelopen. Het Vlaams Parlement voorziet nu in bijkomende lestijden, lesuren en uren-leraar. Daarvoor wordt 10 miljoen euro vrijgemaakt door middel …

Door Koen Daniëls op 11 februari 2021, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs

Het Vlaams Parlement keurde de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad in het secundair onderwijs goed. Daarin wordt, naast vaardigheden en attitudes, de nadruk vooral gelegd op kennis. “Met de nieuwe eindtermen mikken we hoog en is er veel aandacht voor verschillende soorten competenties”, …

Door Koen Daniëls op 10 februari 2021, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Coronacrisis

Studenten in het hoger onderwijs kunnen ook tijdens dit academiejaar leerkrediet terugvragen wanneer ze bij deelname aan de laatste examenkans niet slagen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) is tevreden met dit zesde nooddecreet: “Zo geven we studenten de mogelijkheid om de …

Door Koen Daniëls op 28 januari 2021, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs

Vandaag keurde de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement de nieuwe eindtermen goed voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. De N-VA-fractie is tevreden, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls. “We mikken hoog en hebben daarbij ook aandacht voor onder andere STEM …

Door Koen Daniëls op 27 januari 2021, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs

De Columbusproef die helpt bij het verkennen van alle mogelijkheden in het hoger onderwijs wordt verbeterd en verbreed. Zo krijgen de scholieren in het BSO en TSO een proef op maat, zal er ook georiënteerd kunnen worden richting graduaatsopleidingen en komt er een betere begeleiding bij een …