Artikels door of over Koen Daniëls

Waar moet het heen met het Vlaamse onderwijs? De afgelopen regeerperiode is de discussie nooit echt verstomd. Begrijpelijk, want onze grijze massa is Vlaanderens voornaamste grondstof. Onderwijs is daarmee een van de belangrijkste Vlaamse bevoegdheden. In het septembernummer van het Nieuw-Vlaams …

“We mogen niet doemdenken over ons onderwijs, maar we moeten wel opletten dat we niet genoegzaam alles relativeren.” Vlaams Parlementslid Koen Daniëls pleitte in een gesprek met Radio 1 voor meer aandacht voor algemene kennis in het Vlaams onderwijs. In dat gesprek brak hij een lans voor meer …

Door Koen Daniëls op 13 juli 2018, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Secundair onderwijs

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls is tevreden met de nieuwe eindtermen die de Vlaamse Regering goedkeurde. Daniëls: “De nieuwe eindtermen zullen ons onderwijs opnieuw versterken. Ze zijn in elk geval duidelijk, ambitieus en mét de klemtoon op kennis. Een eindterm is niet langer één zwevend hol …

Door Koen Daniëls op 7 juni 2018, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Levensbeschouwelijke tekenen

Als ouders daarvoor hun toestemming geven, kunnen leerlingen gewettigd afwezig blijven van school op religieuze feestdagen. Uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Koen Daniëls blijkt echter dat die - grondwettelijk verankerde - regel de deur openzet voor misbruik. In de praktijk is er …

Door Koen Daniëls op 12 april 2018, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Buitengewoon onderwijs

Leerlingen die veel extra noden hebben, moeten kunnen teruggaan naar het buitengewoon onderwijs. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls pleit voor een bijsturing van het M-decreet, dat kinderen met zorgnoden toelaat in het gewoon onderwijs. “We moeten kijken naar de redenen waarom de werkdruk in de klas …

Door Vera Celis, Koen Daniëls op 29 maart 2018, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies

De hervorming van de lerarenopleiding maakt de leerkrachten sterker in de klas. Er komt een specifiek traject voor zogenaamde zij-instromers. Dat zijn mensen die op latere leeftijd in het onderwijs stappen. “Eén leerkracht beïnvloedt in zijn carrière meer dan duizend jonge Vlamingen. We hebben er …