Artikels door of over Koen Daniëls

Vlaams Parlementsleden Annabel Tavernier en Koen Daniëls pleiten opnieuw voor voldoende aandacht voor basiskennis in het Vlaamse onderwijs. Met hun pleidooi reageren ze op resultaten van het PISA- en het PIRLS Repeat-onderzoek. “Deze resultaten drukken ons andermaal met de neus op de feiten. We …

“Voor de N-VA is onderwijs een absolute topprioriteit.” Vlaams minister-president Geert Bourgeois liet er geen misverstand over bestaan tijdens de V-dag Onderwijs in de Vives Hogeschool in Brugge. Een volle aula luisterde drie uur geboeid naar uiteenzettingen door politici en experten over de …

Door Koen Daniëls op 3 april 2019, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs

“De huidige studietoelage is dezelfde voor alle studierichtingen. Of je Latijn-Wiskunde, slagerij of personenzorg volgt, een richting met stage of zonder stage… de studietoelage blijft hetzelfde. Dat is niet logisch.” Vlaams Parlementslid Koen Daniëls reageert op onderzoek van het Steunpunt …

“We moeten de leraar centraal stellen en weer laten lesgeven.” Vlaams Parlementslid, onderwijsspecialist en voormalig leraar Koen Daniëls toont begrip voor de stakende onderwijzers. Vandaag staken de vier onderwijsbonden voor ingrepen in het onderwijs door de volgende Vlaamse Regering. “We …

Door Koen Daniëls op 21 november 2018, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Verandering

“We willen het maximum uit elke leerling halen.” Vlaams Parlementslid Koen Daniëls reageert tevreden op de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het Vlaams secundair onderwijs. “We mikken hoog met deze eindtermen, met onder meer ambitieuze minimumdoelen en aandacht voor basisgeletterdheid. En …

“Leerlingen moeten terecht kunnen op de plaats waar ze de beste ondersteuning krijgen, waar de expertise continu aanwezig is.” Vlaams Parlementslid Kathleen Krekels en haar collega Koen Daniëls reageren tevreden op de vaststelling dat opnieuw meer leerlingen naar het buitengewoon onderwijs gaan …