Artikels door of over Koen Daniëls

Om de resterende lestijd dit schooljaar maximaal in te vullen, keurde het Vlaams Parlement woensdag een nooddecreet goed om ervoor te zorgen dat dat rechtsgeldig gebeurt. In hun zoektocht naar alternatieve evaluatie- en lesmethodes moeten scholen soms afwijken van hun schoolreglement. Het …

"Dat de top van het gemeenschapsonderwijs al zijn scholen en leerkrachten aanraadt om geen enkel examen meer te organiseren én iedereen – ongeacht of de nodige kennis en vaardigheden verworven zijn - over laat gaan naar het volgende leerjaar met een A-attest, is op zijn zachtst gezegd 'onverstandig …

Door Koen Daniëls op 15 april 2020, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Coronacrisis

“We willen als parlement het hoger onderwijs de komende maanden alle kansen geven.” Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls dient samen met collega’s van de meerderheid een nooddecreet in dat hogescholen en universiteiten extra flexibiliteit geeft met betrekking tot enerzijds evaluatiemomenten …

Door Koen Daniëls op 20 februari 2020, over deze onderwerpen: Kinderopvang

 “We geven ons kostbaarste bezit na enkele maanden af in de kinderopvang. Het is niet meer dan logisch dat we als ouder inzicht hebben in de kwaliteit en de historiek van die kinderopvang.” Als het van Vlaams Parlementslid Koen Daniëls afhangt, komen de inspectieverslagen van …

Door Koen Daniëls op 5 februari 2020, over deze onderwerpen: Spijbelen, Klimaat

Youth for Climate roept scholieren opnieuw op om te spijbelen. Maar voor minister van Onderwijs Ben Weyts kan zo’n oproep om onwettig afwezig te zijn op school niet door de beugel. Hij verduidelijkt de richtlijnen voor scholen en directies. Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls juicht dat toe: …

Vlaams Parlementsleden Annabel Tavernier en Koen Daniëls pleiten opnieuw voor voldoende aandacht voor basiskennis in het Vlaamse onderwijs. Met hun pleidooi reageren ze op resultaten van het PISA- en het PIRLS Repeat-onderzoek. “Deze resultaten drukken ons andermaal met de neus op de feiten. We …