Artikels door of over Koen Daniëls

Door Koen Daniëls op 16 juli 2020, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Coronacrisis

“We passen nu enkele regels aan zodat de scholen dit school- of academiejaar goed kunnen afronden, de gevolgen voor studenten en cursisten beperken en we het volgende schooljaar 2020-2021 ook goed georganiseerd kunnen opstarten.” Op initiatief van Koen Daniëls keurde het Vlaams Parlement enkele …

Woensdag keurde het Vlaams Parlement het Onderwijsdecreet XXX goed. Opvallendste nieuwigheden zijn de leerplichtverlaging naar vijf jaar en de taalscreening bij kleuters. Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Annabel Tavernier, Arnout Coel en Karolien Grosemans, de onderwijsspecialisten van de N-VA in …

Om de resterende lestijd dit schooljaar maximaal in te vullen, keurde het Vlaams Parlement woensdag een nooddecreet goed om ervoor te zorgen dat dat rechtsgeldig gebeurt. In hun zoektocht naar alternatieve evaluatie- en lesmethodes moeten scholen soms afwijken van hun schoolreglement. Het …

"Dat de top van het gemeenschapsonderwijs al zijn scholen en leerkrachten aanraadt om geen enkel examen meer te organiseren én iedereen – ongeacht of de nodige kennis en vaardigheden verworven zijn - over laat gaan naar het volgende leerjaar met een A-attest, is op zijn zachtst gezegd 'onverstandig …

Door Koen Daniëls op 15 april 2020, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Coronacrisis

“We willen als parlement het hoger onderwijs de komende maanden alle kansen geven.” Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls dient samen met collega’s van de meerderheid een nooddecreet in dat hogescholen en universiteiten extra flexibiliteit geeft met betrekking tot enerzijds evaluatiemomenten …

Door Koen Daniëls op 20 februari 2020, over deze onderwerpen: Kinderopvang

 “We geven ons kostbaarste bezit na enkele maanden af in de kinderopvang. Het is niet meer dan logisch dat we als ouder inzicht hebben in de kwaliteit en de historiek van die kinderopvang.” Als het van Vlaams Parlementslid Koen Daniëls afhangt, komen de inspectieverslagen van …