Artikels door of over Koen Daniëls

Door Koen Daniëls op 12 april 2018, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Buitengewoon onderwijs

Leerlingen die veel extra noden hebben, moeten kunnen teruggaan naar het buitengewoon onderwijs. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls pleit voor een bijsturing van het M-decreet, dat kinderen met zorgnoden toelaat in het gewoon onderwijs. “We moeten kijken naar de redenen waarom de werkdruk in de klas …

Door Vera Celis, Koen Daniëls op 29 maart 2018, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies

De hervorming van de lerarenopleiding maakt de leerkrachten sterker in de klas. Er komt een specifiek traject voor zogenaamde zij-instromers. Dat zijn mensen die op latere leeftijd in het onderwijs stappen. “Eén leerkracht beïnvloedt in zijn carrière meer dan duizend jonge Vlamingen. We hebben er …

Door Koen Daniëls, Axel Ronse, Miranda Van Eetvelde op 1 maart 2018, over deze onderwerpen: Werken, Secundair onderwijs

Leren op de werkplek kan vanaf september 2019 ook in Vlaanderen. Duaal leren laat schoolgaande jongeren toe ervaring op te doen op de werkvloer. Zo bereiden ze zich beter voor op de arbeidsmarkt. Vlaams Parlementsleden Axel Ronse, Koen Daniëls en Miranda Van Eetvelde reageren opgetogen. “Dit is een …

Door Koen Daniëls op 12 januari 2018, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs

De Vlaamse Regering zet het licht op groen voor de verplichte deelname aan niet-bindende toelatingsproeven voor een groot aantal opleidingen. Dat moet studenten een duidelijk beeld geven of de gekozen studierichting wel iets voor hen is. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls is verheugd met de …

Door Koen Daniëls op 4 december 2017, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs

Bij de beslissing van het GO! om naast het Nederlands ook de thuistalen van leerlingen een plaats te geven op de speelplaats en in de klas zijn niet alleen maatschappelijke vragen te stellen. Het zorgt ook voor juridische problemen. “Verschillende voorstellen gaan in tegen de taalwetten, die …

Door Koen Daniëls op 27 november 2017, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs

Het gemeenschapsonderwijs GO! raadt zijn directeurs en leerkrachten aan om positief om te springen met de moedertaal van de leerlingen. Dat zou niet alleen betekenen dat zij Arabisch, Pools of eender welke andere taal mogen spreken op de speelplaats, maar ook dat hun thuistaal aan bod kan komen in …