Artikels door of over Kathleen Depoorter

Door Kathleen Depoorter, Darya Safai, Theo Francken op 15 juni 2021, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg

Onder impuls van Kamerlid Darya Safai dient de N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel in om een einde te maken aan de praktijk waarbij dokters attesten afleveren die de maagdelijkheid van meisjes moeten bevestigen. Middeleeuwse vrouwonvriendelijke praktijken Kamerlid Darya …

Door Frieda Gijbels, Kathleen Depoorter, Yngvild Ingels op 11 juni 2021, over deze onderwerpen: Politiek, Coronacrisis

In de Bijzondere COVID-commissie is het de bedoeling dat alle politieke fracties aanbevelingen naar voren schuiven, gevolgd door een debat en een algemene consensus. Maar tot grote verbazing van de oppositie, legden de paars-groene meerderheidspartijen plots eigen aanbevelingen op tafel en werden …

Door Kathleen Depoorter op 8 juni 2021, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg

Na een kritische audit door het Rekenhof en een vernietigende Pano-reportage komt federaal minister Vandenbroucke eindelijk met een plan om de werking van het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) te verbeteren. “Het is goed dat er iets gedaan wordt, maar het is een gemiste kans om de problemen in …

“Laat het hoofd niet hangen!” Onder dit motto dient de N-VA bij monde van Kamerleden Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels en Yoleen Van Camp een voorstel van resolutie in ter hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Zwaktes in ons zorgsysteem De COVID-19-crisis heeft ons met de neus op de …

Door Kathleen Depoorter op 3 juni 2021, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg

“Er is dringend nood aan een drempelplan dat inzet op vroegdetectie en -interventie en bovendien voorziet in een zorgplan dat de patiënt centraal zet naar detectie, behandeling en nazorg.” Dat zegt Kamerlid Kathleen Depoorter in een opiniestuk op artsenkrant.com. De Covid-19-crisis heeft ons met …

Door Kathleen Depoorter op 2 juni 2021, over deze onderwerpen: Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken

In de commissie Buitenlandse Zaken kreeg Kamerlid Kathleen Depoorter van minister Kitir de bevestiging dat er een intern onderzoek loopt naar Belgische ontwikkelingssteun die mogelijk werd aangewend voor de financiering van terroristische activiteiten van het Volksfront voor de Bevrijding van …