Artikels door of over Johan Van den Driessche

Door Jan Jambon op 23 juni 2018, over deze onderwerpen: Drugs, Asiel, Lokale overheid, Veiligheid, Politie, Justitie

Gemeenten kunnen binnenkort vergunningen weigeren voor handelszaken waarvan ze vermoeden dat die op illegale wijze gefinancierd worden. De ministerraad keurde een wetsontwerp over ‘bestuurlijke handhaving’ goed. Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon is tevreden met de nieuwe …

Door Johan Van den Driessche op 14 juni 2018, over deze onderwerpen: Democratie, Wonen en werken in Brussel

“Het is onaanvaardbaar dat de vriendjes van de linkse Brusselse regering een voorkeursbehandeling krijgen en de toegekende subsidies om niet-Belgen te mobiliseren om te stemmen naar politiek gekleurde, linkse verenigingen gaan”, zegt Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het …

Door Johan Van den Driessche op 12 juni 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid, Politie, Wonen en werken in Brussel

Een eenvormige aanpak van de raam- en straatprostitutie is iets waar het Brussels gewest nog steeds niet aan toe is. De drie meest betrokken gemeenten (Stad Brussel, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek) voeren elk hun eigen politiek. In het beste geval werkt men niet samen, in de praktijk werkt men …

Door N-VA op 19 mei 2018, over deze onderwerpen: Holebi's en transgenders, Anders durven denken en doen

Op zaterdag 19 mei trok de jaarlijkse Pride weer door Brussel. En zoals elk jaar stapte de N-VA mee op in dit kleurrijke feest van de holebi’s en transgenders. Een delegatie parlementsleden en partijmedewerkers maakte namens de N-VA duidelijk dat er voor onverdraagzaamheid tegen holebi’s en …

Door Johan Van den Driessche op 13 maart 2018, over deze onderwerpen: Politiek, Wonen en werken in Brussel

De decumul in Brussel is een slechte oplossing voor het verkeerde probleem. “Het probleem in Brussel is het te hoge aantal mandaten. Het gemeentelijk en het gewestelijk niveau zouden beter versmelten”, zegt Brussels parlementslid Johan Van den Driessche. Een decumul zal de verkokering van Brussel …

Door Johan Van den Driessche op 19 februari 2018, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Wonen en werken in Brussel

Het auditrapport over de Brusselse vzw Gial moet worden vrijgegeven. Uit het rapport, dat uitlekte, blijken enkele zware misbruiken. Brussels gemeenteraadslid Johan Van den Driessche eist niet alleen de vrijgave van het auditrapport, maar ook een hoorzitting met de uitvoerders van de audit: “Dit is …