Artikels door of over Johan Van Overtveldt

Door Johan Van Overtveldt op 17 september 2021, over deze onderwerpen: Financiën, Europees beleid

De centrale banken wierpen zich op als behoeders van het financieel-economisch regime dat onze welvaart stut. Aan dit succesverhaal kleeft echter een zeer grote maar, stelt Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt op tijd.be. Zowel tijdens de Grote Financiële Crisis van 2008 als tijdens deze …

Door Johan Van Overtveldt op 16 september 2021, over deze onderwerpen: Economie, Europees beleid, Waterwegen, Leefmilieu

Het Europees Parlement keurde deze week een rapport goed dat het transport via binnenvaart een boost wil geven. Europarlementslid Johan Van Overtveldt onderhandelde mee over het dossier. “Vervoer via de binnenvaart is een essentiële schakel in multimodaal transport. Het is bovendien een duurzaam en …

Door Geert Bourgeois, Johan Van Overtveldt, Assita Kanko op 15 september 2021, over deze onderwerpen: Europees beleid

Commissievoorzitster Ursula von der Leyen legde bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar terecht de klemtoon op de veerkracht die de EU aan de dag moet leggen na de pandemie. Tegelijk plaatsen Europarlementsleden Geert Bourgeois, Johan Van Overtveldt en Assita Kanko kanttekeningen bij de …

Door Johan Van Overtveldt op 14 juli 2021, over deze onderwerpen: Europees beleid

Woensdag stelt de Europese Commissie haar langverwachte “Fit For 55”-pakket voor. Dat klimaatpakket moet de EU in staat stellen om tegen 2030 minstens 55 procent minder CO2 uit te stoten. Om dit te bereiken komt er nieuwe wetgeving en een herziening van bestaande regels. “Na twee jaren van plannen …

Door Johan Van Overtveldt op 24 juni 2021, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Europees beleid, Leefmilieu, Klimaat

De Europese N-VA-fractie zal de Europese klimaatwet die voorligt, niet goedkeuren. “Men gaat een engagement aan zonder de impact te kennen voor de lid- en deelstaten”, aldus Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt. “Het is goed dat de EU een voortrekkersrol speelt voor een duurzame en …

Door Johan Van Overtveldt op 17 juni 2021, over deze onderwerpen: Economie, Europees beleid, Coronacrisis

“Wat de keynesianen deden met de leer van Keynes, doet nu ook de Moderne Monetaire Theorie. Ze rekt ervaringen met beleid in uiterst uitzonderlijke omstandigheden op naar een algemeen geldende theorie. Dat kan zuur opbreken”, stelt Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt op tijd.be. Dat de …