Artikels door of over Johan Klaps

Door Johan Klaps op 23 mei 2018, over deze onderwerpen: Financiën, Federale begroting, Europees beleid

België krijgt een slecht rapport van de Europese Commissie op het vlak van begroting. Europa eist extra inspanningen om de begroting structureel gezond te maken. Dat is precies de vraag van de N-VA, die in de regering steeds als eerste aandringt op diepgaandere hervormingen en besparingen. “Een …

Door Johan Klaps op 18 april 2018, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Verandering

De overheid moet voortaan haar betaalgedrag jaarlijks bekend maken. De Kamercommissie Bedrijfsleven keurde een resolutie daarover van Kamerlid Johan Klaps unaniem goed. “De politieke druk moet zorgen voor een betere betaalattitude van de overheid aan ondernemers”, zegt Johan Klaps. Onbekende wet …

Door Johan Klaps op 15 maart 2018, over deze onderwerpen: Federale begroting

De regering mag niet stilvallen in haar streven naar een lager begrotingstekort. Het monitoringcomité meldde dat het begrotingstekort 1,4 miljard euro groter is dan voorzien. De minister van Begroting moet nu haar verantwoordelijkheid nemen om de gemaakte afspraken na te komen. “De regering had als …

Door Johan Klaps op 23 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

De autobestuurder is baas over de verwerking van de informatie die zijn voertuig over hem verzamelt. Indien hij die gegevens met zijn verzekeraar wenst te delen, moet dat kunnen, meent Kamerlid Johan Klaps. “De gedeelde gegevens kunnen leiden tot goedkopere premies, ook voor wie van verzekeraar …

Door Johan Klaps op 31 januari 2018, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën, Verandering

Weeskinderen kunnen voortaan makkelijker vakantie- of weekendwerk doen zonder dat de overgebleven ouder daar fiscaal nadeel van ondervindt. Omdat zij een zogenaamde wezenrente ontvangen, vielen zij tot nu toe snel in de categorie van kinderen die niet langer ten laste zijn. “Een gezin financieel …

Door Johan Klaps, Daphné Dumery, Johan Van Overtveldt op 24 januari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen, Pensioenen, Verandering

Ook zelfstandigen die geen vennootschap hebben, zullen binnenkort een tweede pensioenpijler kunnen uitbouwen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt nam hiervoor het initiatief en zijn voorstel werd nu ook in het parlement goedgekeurd. Kamerleden Johan Klaps en Daphné Dumery reageren tevreden: …