Artikels door of over Jelle Engelbosch

Door Jelle Engelbosch op 22 januari 2018, over deze onderwerpen: Huren

Heb je een geschil met je (ver)huurder? Dan moet je binnenkort minder lang wachten op een oplossing. Het nieuwe huurdecreet maakt immers een kortgeding bij de vrederechter mogelijk in uitzonderlijke gevallen. “Dat laat toe om veel korter op de bal te spelen als er haast bij geboden is”, zegt Vlaams …

Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch heeft een voorstel ingediend dat de wirwar van bestaande energie- en renovatiepremies drastisch vereenvoudigt. “In de toekomst zal één premie-aanvraag volstaan”, zegt Engelbosch. “Gedaan dus met verschillende aanvragen voor één renovatieproject.” Van vier …

Door Jelle Engelbosch op 20 november 2017, over deze onderwerpen: Huren

Als het van Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch afhangt, komt er snel een verzekering die huurders in staat moet stellen hun huur te blijven betalen als ze ongewild hun inkomen verliezen. Vandaag bestaat er al een verzekering voor eigenaars die hun hypotheeklening niet meer kunnen betalen. Die …

Door Jelle Engelbosch op 14 september 2017, over deze onderwerpen: Huren

Uit cijfers blijkt dat de meeste huurcontracten in België worden afgesloten voor een periode van minder dan drie jaar. “Het klassieke negenjarige contract verliest dus aan populariteit, waardoor de woonzekerheid van de huurders in het gedrang komt”, benadrukt Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch …

Door Yoleen Van Camp op 30 augustus 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Het aantal dieren dat thuis wordt geslacht door particulieren, is op vijf jaar tijd met drie kwart gedaald: van 19.135 dieren in 2012 tot 5627 in 2016. Het gaat vooral om schapen en varkens, en in mindere mate om geiten. Thuisslachtingen zijn alleen toegestaan voor verbruik door het eigen gezin. En …

Door Ludo Van Campenhout, Jelle Engelbosch op 21 augustus 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

In Vlaanderen is er tot op vandaag geen specifieke wetgeving voor het houden van roofvogels in gevangenschap. Samen met het populairder worden van de valkerij, groeit echter ook het aantal problemen, vooral met roofvogels die weten te ontsnappen. Doordat die tamme dieren moeilijk zelf kunnen jagen, …