Artikels door of over Ingeborg De Meulemeester

Door Ingeborg De Meulemeester op 19 juli 2018, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Personen met een beperking

Het aantal studenten met een functiebeperking in het Vlaams hoger onderwijs is de afgelopen jaren fors gestegen. Ook hun studierendement ging in stijgende lijn. Dat blijkt uit het antwoord van de bevoegde minister op een vraag van Vlaams Parlementslid Ingeborg De Meulemeester. “De voorbije jaren …

Door Ingeborg De Meulemeester op 5 september 2017, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies

Vier op de tien scholen in Vlaanderen zijn het nieuwe schooljaar gestart met een nieuwe directie. “Zorgwekkende cijfers”, vindt Vlaams Parlementslid Ingeborg De Meulemeester. “De vele directeurswissels leiden tot een verlies aan expertise en brengen de continuïteit van het gevoerde schoolbeleid in …

Het aantal terugvorderingen van schooltoelagen van leerlingen die onvoldoende aanwezig waren op school is voor het derde jaar op rij gestegen. “Het gaat wel nog steeds om minder dan één procent van het totale aantal uitgekeerde schooltoelagen”, zegt Vlaams Parlementslid Ingeborg De Meulemeester …

Door Ingeborg De Meulemeester op 26 juni 2015, over deze onderwerpen: Spijbelen

De Vlaamse Regering heeft in een conceptnota verschillende acties gebundeld om zo snel mogelijk in te grijpen bij spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten. In die lijvige nota, ‘Samen tegen schooluitval’, wordt ook aandacht besteed aan jongeren die in ons onderwijs uit de boot dreigen te vallen …

Door Koen Daniëls, Ingeborg De Meulemeester op 16 juni 2015, over deze onderwerpen: Spijbelen

De Vlaamse ombudsman pleitte er in zijn jongste jaarverslag voor om de terugvordering van de schooltoelage bij spijbelaars af te schaffen. “Een slecht idee”, vindt Ingeborg De Meulemeester (N-VA), die de problematiek van het spijbelen opvolgt in het Vlaams Parlement. “Preventie bij spijbelen is …

Onderzoek wijst uit dat een op de drie jongeren die het secundair onderwijs zonder diploma verlaten, voordien ook al de basisschool verliet zonder getuigschrift. Het blijkt voornamelijk om kansarme kinderen van vreemde herkomst te gaan. Om het tij te keren, moeten we volop inzetten op …