Artikels door of over Helga Stevens

Door Helga Stevens op 5 juli 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Veiligheid

De strijd tegen de terreur is nog niet gestreden. Europa werkt daarom aan een coherent en doeltreffend veiligheidsbeleid. Europarlementslid Helga Stevens schreef als co-rapporteur in de bijzondere parlementaire Commissie Terrorisme (TERR) mee aan een rapport dat concrete aanbevelingen omvat voor …

Roemenië en Bulgarije zijn niet klaar om toe te treden tot de Schengenzone. Europarlementslid Helga Stevens wijst het voorstel van het Europees Parlement om beide landen onmiddellijk lid te laten worden van de Schengenzone, resoluut af. “Bulgarije en Roemenië moeten eerst stevig orde op zaken …

Door Helga Stevens op 29 mei 2018, over deze onderwerpen: Detachering, Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

Het Europees Parlement heeft de nieuwe detacheringsregels goedgekeurd. Europarlementslid Helga Stevens reageert met gemengde gevoelens op de nieuwe regels: “Binnenkort zullen in ons land gedetacheerde Oost-Europese bouwvakkers hetzelfde loon moeten krijgen als Vlaamse bouwvakkers. Dat moet voor een …

Dankzij het nieuwe ETIAS-systeem zullen reizigers zonder visumplicht eindelijk aan een uitgebreide screening worden onderworpen wanneer ze de Schengenzone binnen willen. ETIAS staat voor European Travel Information and Authorisation System. Wanneer een reiziger zonder visumplicht naar een …

Door Helga Stevens op 19 april 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Veiligheid

Europa beperkt het gebruik van anonieme prepaid kredietkaarten. Dat is een van de belangrijkste elementen uit de herziening van de vierde Anti-witwasrichtlijn, die het Europees Parlement vandaag goedkeurt. Europarlementslid Helga Stevens beschouwt dit als een belangrijke stap voorwaarts in de …

Door Helga Stevens op 13 maart 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Detachering, Europees beleid

Europa moet de lidstaten ondersteunen in hun aanpak van sociale dumping in plaats van zelf nieuwe instanties op te richten. De Europese Arbeidsautoriteit die Eurocommissaris voor Werk Marianne Thyssen aankondigde, mag zich niet in de plaats van de lidstaten stellen. “De terechte aanpak van sociale …