Artikels door of over Helga Stevens

Door Helga Stevens op 13 maart 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Detachering, Europees beleid

Europa moet de lidstaten ondersteunen in hun aanpak van sociale dumping in plaats van zelf nieuwe instanties op te richten. De Europese Arbeidsautoriteit die Eurocommissaris voor Werk Marianne Thyssen aankondigde, mag zich niet in de plaats van de lidstaten stellen. “De terechte aanpak van sociale …

De nieuwe Europese regels tegen sociale dumping zijn een stap in de goede richting. Een Oost-Europese bouwvakker moet voortaan hetzelfde loon krijgen als zijn Vlaamse evenknie. Maar de strijd wordt maar half gevoerd, oordelen Europarlementsleden Helga Stevens en Mark Demesmaeker. “Dat schendt de …

Wanneer een buitenlandse arbeider in ons land een document voorlegt dat onterecht aangeeft dat hij in eigen land sociale bijdragen betaalt, mag een rechter dat document voortaan afwijzen. Tot voor kort was zo’n A1-document nog in alle omstandigheden bindend. “Eindelijk geeft Europa een duidelijk …

The Parliament Magazine vindt Helga Stevens een van de drie beste Europarlementsleden in de commissie Werk en Sociale Zaken. Ze zet zich daar in voor de rechten van mensen met een beperking en gaat de strijd tegen sociale dumping aan. “Ik beschouw het als mijn plicht om de inclusie van kwetsbare …

Door Helga Stevens op 25 januari 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Veiligheid

De EU-lidstaten zullen binnenkort makkelijker gegevens van niet-Europese criminelen kunnen uitwisselen. Europarlementslid Helga Stevens, mederapporteur van de antiterreurcommissie, noemt dat een belangrijke stap vooruit voor de veiligheid: “Een vlotte informatiedoorstroming is namelijk cruciaal in …

Europa wil permanente subsidies geven aan een initiatief dat meer jongeren aan een job moet helpen. De N-VA vreest dat dit het tegenovergestelde effect zal hebben. Dit neemt immers de prikkels weg voor de betrokken regio’s om zelf het roer om te gooien. Bovendien lopen de oorzaken voor …