Artikels door of over Gilles Verstraeten

Door Gilles Verstraeten op 4 oktober 2020

De gewestregering in Brussel heeft te lang getalmd met het openen van voldoende testcapaciteit. Ze neemt haar rol als coördinator van het veiligheids- en handhavingsbeleid totaal niet op. Er worden nu pas nieuwe testcentra geopend, maar andere, in Sint-Joost bijvoorbeeld, gaan ook weer dicht. “Hoe …

Door Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten op 18 september 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Waar is Rudi? In een document van zes bladzijden somt de N-VA-fractie in het Brussels Parlement de pijnpunten op van de Brusselse regering-Vervoort III. Daarin één constante: de afwezigheid van minister-president Rudi Vervoort en elke vorm van een krachtdadig beleid. “Nog steeds is het onduidelijk …

Door Gilles Verstraeten op 15 september 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Coronacrisis

Brussels parlementslid Gilles Verstraeten pleit voor een coronatestdorp in Brussel. “Een testdorp blijkt erg effectief om huisartsen, ziekenhuizen en labo's te ontlasten.” De besmettingscijfers liggen in Brussel hoger dan elders in het land. Het blijft verdacht stil bij de Brusselse regering in …

Door Gilles Verstraeten op 1 augustus 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Coronacrisis

“Laat het duidelijk zijn. De situatie is wèl onrustwekkend.” Brussels parlementslid Gilles Verstraeten riep tevergeefs het Brussels parlement op om dringend de commissie Gezondheid samen te roepen. Maar helaas. “Commissievoorzitter Dönmez roept de commissieleden niet terug uit vakantie. Wel geeft …

Door Gilles Verstraeten op 29 juli 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Coronacrisis

“We zitten allemaal in hetzelfde schuitje wat dit virus betreft.” Er is veel te doen over de Brusselse coronacijfers. De Brusselse N-VA heeft geen zin in een competitie welke stad, provincie of Gewest de flinkste van de klas is. “Wèl maken wij ons zorgen over onze stad” aldus Brussels parlementslid …

Door Cieltje Van Achter, Gilles Verstraeten op 17 juli 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

“De Brusselaar wil een daadkrachtig beleid en geen gemorrel in de marge.” Het Brussels parlement keurde geen zogenaamd ‘relanceplan’ goed, maar een begrotingswijziging van 120 miljoen euro. Een slinkse begrotingswijziging. Dat zegt niet alleen de Brusselse N-VA-fractie, ook de Inspecteur Financiën …