Artikels door of over Gilles Verstraeten

Door Gilles Verstraeten, Annabel Tavernier op 16 januari 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs in Brussel

Het Vlaams Parlement debatteert over de procedure van de Vlaamse regering tegen de Brusselse schoolcontracten. Die schoolcontracten zijn een samenwerking tussen het Brusselse Gewest en de school om buurtbewoners de kans te bieden de schoolinfrastructuur ook buiten de schooluren te gebruiken. Omdat …

Door Gilles Verstraeten op 9 januari 2020, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

“We zijn nog ver af van een echt doorleefde tweetaligheid, die nochtans wettelijk vereist is. De Nederlandstalige Brusselaars genieten nog altijd niet van de dienstverlening waar ze recht op hebben.” Brussels Parlementslid Gilles Verstraeten vraagt meer respect voor Nederlandstalige patiënten in …

Door Cieltje Van Achter, Gilles Verstraeten op 9 december 2019, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

“Het respect voor de wettelijke tweetaligheid is voor de N-VA het beginpunt voor de meertaligheid van onze hoofdstad.” N-VA-fractieleider in het Brussels Parlement Cieltje Van Achter heeft bedenkingen bij de nota ‘Meertaligheid 2019-2024’ van Brussels minister Sven Gatz. “Sommige van de …

Door Gilles Verstraeten op 20 november 2019, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

“Een degelijke parlementaire controle op de budgetten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in Brussel wordt onmogelijk gemaakt.” Brussels Parlementslid Gilles Verstraeten is niet tevreden over de gebrekkige toelichting bij de begroting van de GGC. Hij staat niet alleen met zijn …

Door Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten op 7 november 2019, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Wonen en werken in Brussel

Dat de Brusselse regering het opvangcentrum voor transmigranten Porte d’Ulysse (nu al voor de zevende keer trouwens) langer openhoudt, is een toonbeeld van slecht bestuur. Het is en blijft een foute keuze om illegaliteit normaal te maken, vinden de Brusselse parlementsleden Mathias Vanden Borre en …

Door Gilles Verstraeten op 4 november 2019, over deze onderwerpen: Armoede, Wonen en werken in Brussel

Het daklozenbeleid in Brussel lijkt steeds meer op georganiseerde chaos. Dat is de conclusie van Brussels Parlementslid Gilles Verstraeten bij het lezen van een rapport over Brusselse noodopvang. Daaruit blijkt dat het aantal plaatsen in de noodopvang op tien jaar tijd verzevenvoudigde en dat dat …