Artikels door of over Cieltje Van Achter

De Brusselse gemeenten kiezen bewust voor een onwettig parkeerbeleid. Liefst tien van de negentien Brusselse gemeenten dient zich nog in regel te stellen met de gewestelijke parkeerordonnantie. Nochtans is die al sinds januari 2017 in werking. Brussels parlementslid Cieltje Van Achter ziet hierin …

Door N-VA op 26 april 2018, over deze onderwerpen: N-VA

De Antwerpse arts Sevilay Altintas is door de N-VA-partijraad verkozen tot Vlaamse Madam (VlaM) 2018. Sevilay Altintas is kankerspecialiste, voorzitter van de Medical Women’s Association en actief lid van Think Pink, de vzw die strijdt tegen borstkanker. “Met haar engagement is Altintas een …

Door Cieltje Van Achter op 23 februari 2018, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

Heeft Brussels minister-president Rudi Vervoort gelogen over de vergoedingen en kosten binnen NEO? Die vraag stelt Brussels volksvertegenwoordiger Cieltje Van Achter zich na nieuwe onthullingen over mogelijk onwettige contracten bij het stadsvernieuwingsproject NEO. “Een liegende minister-president …

Door Bart De Wever op 9 december 2017, over deze onderwerpen: N-VA

De partijraad van de N-VA heeft een nieuw partijbestuur en dagelijks bestuur verkozen. Sander Loones is ook de volgende drie jaar ondervoorzitter. Hij krijgt Cieltje Van Achter aan zijn zij. Louis Ide blijft op post als algemeen secretaris. Na de verkiezing van de penningmeester in januari kan het …

Door Cieltje Van Achter op 14 november 2017, over deze onderwerpen: Verkeersveiligheid, Wonen en werken in Brussel

Brussel heeft plannen om van het hele gewest een zone 30 te maken. De vraag blijft echter of dit iets zal uitmaken. Zolang de gemeenten bevoegd blijven, zijn de gewestelijke plannen namelijk een maat voor niets. “Brussel kent nu al vele verkeersveiligheidsplannen die gewoonweg niet worden …

Door Peter Buysrogge, Cieltje Van Achter op 25 juli 2017, over deze onderwerpen: Monarchie, Leefmilieu, Wonen en werken in Brussel

De N-VA wil meer dan de helft van het Park van Laken openstellen voor het publiek. “Daarmee verhogen we de hoeveelheid openbaar groen in vooral het noorden van Brussel aanzienlijk”, zeggen Kamerlid Peter Buysrogge en Brussels parlementslid Cieltje Van Achter, die het voorstel indienden. Eigenlijk …