Artikels door of over Björn Anseeuw

Door Björn Anseeuw op 8 december 2020, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Ondernemen

De N-VA wil dat wie na 31 december 2020 een eerste werknemer aanwerft, nog vrijgesteld wordt van de werkgeversbijdrage. Volgens Kamerlid Björn Anseeuw bevordert die vrijstelling de tewerkstelling en biedt ze kleine ondernemingen de kans om te concurreren op een gelijk speelveld. Bij aanwerving van …

Nobele voornemens, maar vooral een verhoging van de sociale uitkeringen die overheidsafhankelijkheid en inactiviteit versterken. Weinig concrete en structureel noodzakelijke maatregelen. Dat lijkt de rode draad te zijn van de Vivaldi-regering, toch zeker als het over Sociale Zaken, Werk, Pensioenen …

Door Maaike De Vreese, Björn Anseeuw, Katrien Houtmeyers, Axel Ronse op 26 november 2020, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Coronacrisis

Het is tijd voor verstandige en doordachte maatregelen om onze economie in volle coronacrisis draaiende te houden en onze ondernemingen perspectief te geven. Dit moet uiteraard in alle veiligheid, en op een zodanige manier dat de contacten tot een minimum worden herleid, congruent met de ambitie om …

Werkgevers en werknemers zijn het niet eens geraakt over een advies over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Het gaat in totaal om een bedrag van 700 miljoen euro, bedoeld om de verhoging van uitkeringen en pensioenen te betalen. De regering had de sociale partners een tweede kans gegeven en …

Door Björn Anseeuw op 18 november 2020, over deze onderwerpen: Ondernemen, Horeca, Coronacrisis

Ook in het najaar van 2020 moeten veel sectoren verplicht sluiten door de coronacrisis, waardoor bedrijven in de moeilijkheden kunnen komen om hun facturen en hun RSZ-bijdragen te betalen. Om de zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca, door de crisis te loodsen, steunt de N-VA het voorstel om …

Door Björn Anseeuw op 13 november 2020, over deze onderwerpen: Werken, Coronacrisis

“Het quarantaineverlof is een onnodig uitgebreide maatregel.” N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw ziet geen heil in de verdere uitbreiding van het quarantaineverlof die federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) aankondigde. Sinds oktober kunnen werknemers die zelf niet besmet zijn met het …