Artikels door of over Ben Weyts

Zoals aangekondigd door minister-president Jan Jambon neemt de Vlaamse Regering bijkomende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De maatregelen dienen in de eerste plaats om de economische schade te compenseren die het virus dreigt aan te richten. Ze komen bovenop de restricties die de …

Zoals aangekondigd door minister-president Jan Jambon neemt de Vlaamse Regering bijkomende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De maatregelen dienen in de eerste plaats om de economische schade te compenseren die het virus dreigt aan te richten. Ze komen bovenop de restricties die de …

Door Ben Weyts op 9 maart 2020, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Kleuterschool en basisonderwijs

Steeds meer kleuters en leerlingen van Vlaamse scholen spreken thuis geen Nederlands. Vorig schooljaar sprak 24 procent van de kleuters en 21 procent van de lagereschoolleerlingen thuis een andere taal. Amper 10 jaar geleden ging het nog om 16 procent van de kleuters en 12 procent van de …

Door Ben Weyts op 3 maart 2020, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

“Dankzij de dogID brengen we elk jaar veel verdwaalde honden terug thuis. Vlaams minister van Dierenwelzijn reageert tevreden op het nieuwe record van de hondendatabank dogID. In 2019 werden in Vlaanderen 99.425 honden geregistreerd in die centrale databank dogID. “Zonder deze databank zou er veel …

Door Ben Weyts op 14 februari 2020, over deze onderwerpen: Artsen

De Vlaamse Regering heeft de nieuwe artsenquota vastgelegd. Aan de Vlaamse universiteiten kunnen volgend academiejaar 1.276 studenten geneeskunde en 180 studenten tandheelkunde starten aan een opleiding. De federale quota voorzagen slechts 929 kandidaat-artsen en 136 kandidaat-tandartsen: te weinig …

Door Ben Weyts, Geert Bourgeois op 12 februari 2020, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Het Europees Parlement heeft een resolutie klaar om de illegale handel in honden en katten aan banden te leggen. De geharmoniseerde identificatie en registratie van gezelschapsdieren vormen daarin een essentieel instrument. Europarlementslid Geert Bourgeois en Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben …

Door Ben Weyts op 11 februari 2020, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs

Dit academiejaar klokt het Vlaams hoger onderwijs af op 259.017 inschrijvingen voor de basisopleidingen en schakelprogramma’s. Een stijging van acht procent vergeleken met vorig jaar en een record. Ook steeg het aantal studenten dat zich voor de eerste keer inschreef. Vlaams minister van Onderwijs …