Artikels door of over Ben Weyts

Door Ben Weyts op 15 juni 2021, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Alle 14 pelsdierkwekerijen én de ene foiegrasproducent in Vlaanderen hebben nu een aanvraag tot stopzetting ingediend. Aanvankelijk was bepaald dat deze bedrijven ten laatste tegen eind 2023 alle activiteiten moesten stopzetten, maar het ziet er dus naar uit dat dat sneller zal zijn. Vlaams …

Door Ben Weyts op 8 juni 2021, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Coronacrisis

Op ongeveer twee weken tijd zijn er 1 miljoen zelftesten verdeeld in het Vlaams onderwijs. Uit een bevraging bij het onderwijspersoneel blijkt dat 94 procent van de respondenten de zelftesten tweemaal per week gebruikt. “Met deze zelftests verhogen we de veiligheid op school én het …

Door Ben Weyts op 7 juni 2021, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Kleuterschool en basisonderwijs

Vanaf volgend schooljaar wordt er in de derde kleuterklas tussen 10 oktober en 30 november elk jaar een taalscreening afgenomen bij alle kinderen. Zo kunnen kleuters met een taalachterstand in de rest van het schooljaar nog bijgewerkt worden. “Taalachterstand moet op tijd vastgesteld én verholpen …

Door Ben Weyts, Jan Jambon op 2 juni 2021, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs

Vlamingen zullen in de nabije toekomst makkelijker kunnen gaan werken en studeren in Estland, Letland en Litouwen. Alle diploma’s uit ons hoger onderwijs zullen automatisch erkend worden in de Baltische Staten – en vice versa. Dat staat in een multilateraal verdrag tussen de Baltische Staten en de …

Door Ben Weyts op 1 juni 2021, over deze onderwerpen: Schoolinfrastructuur, Secundair onderwijs, Innovatie, Coronacrisis

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert in virtual reality-toepassingen in het beroeps- en technisch secundair onderwijs. In het arbeidsmarktgericht onderwijs is dit soort digitale innovaties nog relatief zeldzaam, maar virtual reality heeft wel een enorm potentieel in de praktijklessen …

Door Ben Weyts op 24 mei 2021, over deze onderwerpen: Sportinfrastructuur, Sport, Coronacrisis

Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft samen met de brede sportsector de protocollen verfijnd die lokale besturen, uitbaters van fitnesscentra en organisatoren van sportkampen houvast geven bij de heropstart vanaf 9 juni. “De mensen van de sportsector hebben in het verleden al bewezen dat zij in …