Artikels door of over Axel Ronse

Door Philippe Muyters, Axel Ronse, Allessia Claes op 27 januari 2021, over deze onderwerpen: Economie, Werk zoeken en werkloosheid, Activering

Loopbaancheques kunnen niet-actieven helpen om in te zien wat ze wél nog waard zijn op de arbeidsmarkt. De Vlaamse meerderheid schaarde zich achter een resolutie daarover van Vlaams Parlementsleden Philippe Muyters, Axel Ronse en Allessia Claes. 120.000 mensen extra aan het werk. Het is dé …

Door Axel Ronse op 10 december 2020, over deze onderwerpen: Economie, Werk zoeken en werkloosheid, Activering

Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse heeft in het Vlaams Parlement een conceptnota rond maatregelen voor tijdelijk werklozen ingediend. In de nota pleit Ronse de Nederlandse aanpak als inspiratiebron. “Meer dan 21.000 tijdelijk werklozen hebben zich de afgelopen maanden bij de VDAB ingeschreven …

Door Maaike De Vreese, Björn Anseeuw, Katrien Houtmeyers, Axel Ronse op 26 november 2020, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Coronacrisis

Het is tijd voor verstandige en doordachte maatregelen om onze economie in volle coronacrisis draaiende te houden en onze ondernemingen perspectief te geven. Dit moet uiteraard in alle veiligheid, en op een zodanige manier dat de contacten tot een minimum worden herleid, congruent met de ambitie om …

Door Maaike De Vreese, Axel Ronse op 24 november 2020, over deze onderwerpen: Justitie, Innovatie

Vlaams minister Zuhal Demir maakt werk van snellere vergunnings- en beroepsprocedures en een snellere digitalisering van de procesvoering bij de Vlaamse bestuursrechtscolleges. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese. “Minister Demir maakt extra middelen …

Op de Dag van de Ondernemer staan alle ondernemers in de schijnwerpers, gaande van de grote industrie, de familiebedrijven tot de kleine zelfstandige. Het coronavirus stelt onze Vlaamse ondernemingen op de proef, maar zelfs in deze uitdagende en disruptieve tijden tonen ze een ongeziene veerkracht, …

Door Axel Ronse op 10 november 2020, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Uitkeringen, Coronacrisis

Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse pleit ervoor om werknemers, die door de corona-crisis in tijdelijke werkloosheid verzeild geraakt zijn, bijscholing en omscholing te geven. “We kunnen daarbij best de Nederlandse aanpak als voorbeeld nemen”, zo vindt Ronse. “Het bedrijf krijgt steun in de …