Artikels door of over Axel Ronse

Door Maaike De Vreese, Björn Anseeuw, Katrien Houtmeyers, Axel Ronse op 26 november 2020, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Coronacrisis

Het is tijd voor verstandige en doordachte maatregelen om onze economie in volle coronacrisis draaiende te houden en onze ondernemingen perspectief te geven. Dit moet uiteraard in alle veiligheid, en op een zodanige manier dat de contacten tot een minimum worden herleid, congruent met de ambitie om …

Door Maaike De Vreese, Axel Ronse op 24 november 2020, over deze onderwerpen: Justitie, Innovatie

Vlaams minister Zuhal Demir maakt werk van snellere vergunnings- en beroepsprocedures en een snellere digitalisering van de procesvoering bij de Vlaamse bestuursrechtscolleges. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese. “Minister Demir maakt extra middelen …

Op de Dag van de Ondernemer staan alle ondernemers in de schijnwerpers, gaande van de grote industrie, de familiebedrijven tot de kleine zelfstandige. Het coronavirus stelt onze Vlaamse ondernemingen op de proef, maar zelfs in deze uitdagende en disruptieve tijden tonen ze een ongeziene veerkracht, …

Door Axel Ronse op 10 november 2020, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Uitkeringen, Coronacrisis

Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse pleit ervoor om werknemers, die door de corona-crisis in tijdelijke werkloosheid verzeild geraakt zijn, bijscholing en omscholing te geven. “We kunnen daarbij best de Nederlandse aanpak als voorbeeld nemen”, zo vindt Ronse. “Het bedrijf krijgt steun in de …

Door Axel Ronse, Sarah Smeyers op 28 oktober 2020, over deze onderwerpen: Coronacrisis

In het Vlaams Parlement werd een nooddecreet goedgekeurd dat de crematoria van Aalst, Kortrijk en Sint-Niklaas de mogelijkheid geeft om dit jaar een beperkt aantal bijkomende crematies uit te voeren dan toegelaten in de vergunningen. “Die capaciteitsuitbreiding was noodzakelijk door de oversterfte …

Door Maaike De Vreese op 22 oktober 2020, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Lokale overheid

Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese wil de verdere leegloop in onze stads- en dorpskernen een halt toeroepen. Donderdag stelde ze in het Vlaams Parlement een conceptnota van de N-VA voor met als doel het decreet betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid te actualiseren en …