Artikels door of over Anneleen Van Bossuyt

Door Anneleen Van Bossuyt op 6 december 2018, over deze onderwerpen: Economie, Europees beleid

Kleine online spelers krijgen meer middelen om zich te verdedigen en een eerlijke behandeling te vragen wanneer ze in contact komen met internetreuzen. Dat besliste de commissie Interne Markt van het Europees Parlement. Online rankings, concurrentievervalsing en klachtendiensten moeten veel …

Door Anneleen Van Bossuyt op 15 november 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid

“Europeanen kunnen binnenkort naar hun familie in een andere lidstaat bellen zonder elke seconde op de klok te moeten kijken.” Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt is blij dat de internationaele beltarieven binnen de Europese Unie eindelijk goedkoper worden. Een telefoongesprek naar een andere …

“Zeggen dat de dienstverlening op het spoor veel beter kan, is een open deur intrappen.” Europees Parlementsleden Anneleen Van Bossuyt, Mark Demesmaeker en Helga Stevens noemen het Europees rapport over de dienstverlening voor treinreizigers een stap in de goede richting. Volgens het rapport …

Door Mark Demesmaeker, Helga Stevens, Anneleen Van Bossuyt op 14 november 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid

“Altijd maar meer belastinggeld aan onze burgers vragen. Aan dat liedje komt maar geen einde in het Europees Parlement.” Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt vat de frustratie van de N-VA-fractie samen over de Europese meerjarenbegroting 2021-2027. Het Europees Parlement wil meer dan 1.300 …

Door Anneleen Van Bossuyt op 13 november 2018, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid, Europees beleid

“Zowel de burger als de bedrijven willen voluit voor verandering gaan op het vlak van energiebeleid.” Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt is tevreden met de energiedoelstellingen die het Europees Parlement goedkeurde. Tegelijk pleit ze voor een kostenefficiënte aanpak. “We moeten ambitie …

“Eens te meer weigert het Europees Parlement duidelijke keuzes te maken. In plaats van zuinig en efficiënt met belastingcenten om te springen, blijft het meer geld vragen.” Europarlementslid Sander Loones reageert teleurgesteld op het budgettaire voorstel dat het Europees Parlement vandaag …